ספריית היודאיקה ספרית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
ספר תהילים

גדול - עברית - מוזהב
ספר תהילים שחובר על ידי דוד המלך עוטר וצוייר בידי האמן רפאל אבקסיס בקשר של שבעת ימי הבריאה.הספר מחולק לשבע ימים בשבוע.בסוף הספר הובאו לב' תפילות מיוחדות לכלל ולפרט.

ספר תהילים נכתב בידי דוד המלך, נעים זמירות ישראל, והוא כולל מאה וחמישים שירים של תהילה והודיה, של תפילה ובקשה ושל כמיהה לה'.
לאורך הדורות נהגו ישראל לומר תהילים מדי יום ביומו, בחול ובמועד, בשעת שמחה ובשעת צרה.
השירים ליוו את עם ישראל, עוררו אותו למדרגות שונות של קדושה, של אהבה ושל אמונה, ושימשו כסולם להעלות בו את התפילות, את התחינות ואת הבקשות לפני הקב"ה.
כך זכו השירים ונעימותיהם להיכנס לספר התפילות הלאומי של ישראל.
יחודו של הספר בהיותו מלווה בל"ב תפילות לכל עת ולכל צורך.
תפילות על הפרט – כמו תפילה לבריאות, תפילה להצלחה, תפילה לזיווג ותפילה לפרנסה, ותפילות על הכלל- לשלום חיילי צ.ה.ל ולשלום עם ישראל.
הספר מעוטר בציוריו המופלאים של אמן היודאיקה, רפאל אבקסיס.
ציורים אלה מתארים את הקשר בין ספר תהילים לבריאה ובין עשרת המאמרות שבהם נברא העולם לבין עשרת הניגונים שנאמר בהם ספר תהילים, ומעניקים לקריאת התהילים ממד מוחשי יותר.

מחיר: 148 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל: 17.5X 24.5 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכה קשה - למינציה - מוטבעת זהב
פנים הספר: 274 עמודי צבע
צילומים מתוך הספר
תוכן הספר
הקדמת הרב שמואל אליהו
תפילה קודם אמירת תהילים
קריאת תהילים בחלוקה לימי השבוע:
תהילים ליום ראשון (פרקים א- כט)
תהילים ליום שני (פרקים ל- נ)
תהילים ליום שלישי (פרקים נא- עב)
תהילים ליום רביעי (פרקים עג- פט)
תהילים ליום חמישי (פרקים צ- קו)
תהילים ליום שישי (פרקים קז- קיט)
תהילים ליום שבת (פרקים קכ- קנ)


קריאת תהילים בחלוקה לימי החודש:
א' לחודש- פרקים א'- ט'
ב לחודש פרקים י'- יח'
ג לחודש פרקים יט'- כב'
ד לחודש פרקים כג'- כח'
ה לחודש פרקים כט'- לד'
ו לחודש פרקים לה'- לח'
ז לחודש פרקים לט'- מג'
ח לחודש פרקים מד'- מח'
ט לחודש פרקים מט'- כד'
י לחודש פרקים נה'- נט'
יא לחודש פרקים ס'- סה'
יב לחודש פרקים סו'- סח'
יג לחודש פרקים סט'- עא'
יד לחודש פרקים עב'- עו'
טו לחודש פרקים עז'- עח'
טז לחודש פרקים עט'- פב'
יז לחודש פרקים פג'- פז'
יח לחודש פרקים פח'- פט'
יט לחודש פרקים צ'- צו'
כ לחודש פרקים צז'- קג'
כא לחודש פרקים קד'- קה'
כב לחודש פרקים קו'- קז'
כג לחודש פרקים קח'- קיב'
כד לחודש פרקים קיג'- קיח'
כה לחודש פרק קיט' (א- ל)
כו לחודש פרק קיט' (מ- ת)
כז לחודש פרקים קכ'- קלד'
כח לחודש פרקים קלה'- קלט'
כט לחודש פרקים קמ'- קמד'
ל לחודש פרקים קמה'- קנ'
ג' פסוקים שנוהגים לומר אחרי אמירת תהילים


שער תפילות
הקדמת הרב שמואל אליהו
ל"ב תפילות:
סגולה גדולה מתוך ספר הזהר של רשב"י
לפתיחת שערי שמים ולקבול כל התפילות
תפילה על הפרנסה מהרב יצחק אלפייה זיע"ה
תפילה להצלחה ולפרנסה טובה מהר"י חז"ל
תפילה להצלחה בעסק וקדם שיצא למשא ומתן
תפילה להצלחה ובריאות, ממר"ן החיד"א צז"ל
תפילה לבריאות
תפילה לחולה מהחיד"א ז"ל מספר כף אחת
תפילה למציאת בן זוג
תפילה למציאת בת זוג
תפילה להפקד בבנים
תפילה לאישה לזכות לבן זכר על קברי הצדיקים
תפילה לאישה בימי הריונה
תפילה ליולדת ממר"ן החיד"א צז"ל
תפילה ליולדת המקשה לילד
סגולה לשלום בית
תפילה האישה על בעלה
סגולה לזכות במשפט ולהמתיק הדינים
תפילה לשמירת הלשון מדברים אסורים
סגולה לאריכות ימים
תפילה על קברות הצדיקים
סדר תפילת הדרך
תפילת הדרך למי שנוסע במטוס
תפילה נגד עין הרע
תפילה לזמן מלחמה
תפילה לפני יציאה לקרב
תפילה לשלום עם ישראל
תפילה לשלום המדינה
תפילה לשלום השבויים והנעדרים
מי שבירך לחיילי צה"ל
אגרת הרמב"ן
תפילת "שמע ישראל"
תקון הכללי של רבי נחמן מברסלב
כי הוא תיקון הברית הנקרא "תיקון הכללי", ומסוגל מאד גם לפרנסה, לרפואה וכד'.
לקרוא פרקי תהילים: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז,קנ.

תגיות: ספר תהילים , פרק תהילים
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים