ספריית היודאיקה ספרית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
ספר התנ"ך

גדול ~ ברונזה
ספר התנ"ך מהודר בכריכת ברונזה מעוטרת מפרי מכחולו של אמן היודאיקה רפאל אבקסיס.

ספר התנ"ך מהודר בכריכה מוזהבת ומעוטרת מפרי מכחולו של אמן היודאיקה רפאל אבקסיס.
התנ"ך מכיל בתוכו את סדר ההפטרות,סדר הקריאה בתורה, תרשימים ומפות מקראיות צבעוניות ומפתח לאירועים החשובים בתנ"ך.

מחיר: 270 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל: 13X 19 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכה קשה - למינציה - מוטבעת ברונזה
פנים הספר: 1416 עמודי קרם
צילומים מתוך הספר
תוכן הספר
תורה:
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
דברות בטעם עליון

נביאים:
יהושוע
שופטים
שמואל
מלכים
ישעיה
ירמיה
יחזקאל
תרי עשר
הושע
יואל
עמוס
עובדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי

כתובים:
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים

הוספות:
ברכות ההפטרה
סדר ההפטרות
סדר הקריאה בתורה למועדי השנה


אירועים חשובים בתנ"ך-

ספר בראשית:
בריאת אדם וחווה (פרק א', פסוק כו')
האדם בגן עדן (פרק ב', פסוק ח')
חטא עץ הדעת ועונשו (פרק ג', פסוק א')
גרוש אדם וחווה מגן עדן ( פרק ג', פסוק כב')
קין הורג את הבל (פרק ד', פסוק ח')
בני האלוקים ובנות האדם (פרק ו', פסוק א')
נח ותיבה (פרק ו', פסוק יג')
המבול על הארץ ( פרק ז', פסוק יא')
שילוח העורב והיונה מהתיבה (פרק ח', פסוק ו')
הקשת בענן והברית (פרק ט', פסוק ח'(
התגלות ה' לאברהם (פרק יב', פסוק ז')
אברהם ושרה במצרים (פרק יב', פסוק י')
מלחמת המלכים בים המלח (פרק יד', פסוק א')
ברית בין הבתרים (פרק טו', פסוק א')
המלאך והגר (פרק טז', פסוק ז')
לידת ישמעאל (פרק טז', פסוק טו')
מצוות ברית המילה (פרק יז', פסוק ט')
המלאכים באהל אברהם (פרק יח', פסוק א')
סדום ועמורה (פרק יט', פסוק א')
לידת יצחק ( פרק כא', פסוק א')
גירוש הגר וישמעאל (פרק כא', פסוק ט')
עקדת יצחק בהר המוריה (פרק כב', פסוק א')
מות שרה אמנו ( פרק כג', פסוק א')
קניית מערת המכפלה (פרק כג', פסוק ג')
אליעזר פוגש את רבקה (פרק כד', פסוק טו')
נישואי יצחק ורבקה (פרק כד', פסוק סב')
מות אברהם אבינו (פרק כה', פסוק ז')
יעקב ועשו (פרק כה', פסוק כב')
התגלות ה' ליצחק (פרק כה', פסוק כד')
נישואי עשו (פרק כה', פסוק לד')
ברכת יצחק ליעקב ועשו (פרק כו', פסוק א')
חלום סולם יעקב (פרק כח', פסוק י')
מפגש יעקב ורחל (פרק כט', פסוק ט')
לידת השבטים (פרק כט', פסוק ל')
ברית לבן עם יעקב (פרק לא', פסוק מד')
מאבק יעקב עם המלאך (פרק לב', פסוק כה')
מפגש יעקב ועשו (פרק לג', פסןק א')
מעשה דינה ושכם (פרק לד', פסוק א')
יעקב הופך לישראל (פרק לה', פסוק ט')
מות רחל אמנו (פרק לה', פסוק יז')
מות יצחק אבינו (פרק לה', פסוק כז')
יוסף ואחיו –וכותונת הפסים (פרק לז', פסוק א')
יהודה ותמר (פרק לח', פסוק יג')
יוסף ואשת פוטיפר במצרים (פרק לט', פסוק א')
יוסף בבית הסוהר (פרק לט', פסוק כ')
חלומות פרעה (פרק מא', פסוק א')
יוסף משנה למלך מצרים (פרק מא', פסוק לט')
מפגש יסף ואחיו (פרק מב', פסוק ז')
יתוודעות יוסף אל אחיו ( פרק מה', פסוק א')
מפגש יעקב ויוסף במצרים ( פרקמו', פסוק כח')
יוסף מכלכל את ארץ מצרים (פרק מז', פסוק יד')
חיי יעקב במצרים (פרק מז', פסוק כ"ח)
ברכת יעקב את השבטים (פרק מח', פסוק יד')
צוואת יעקב לשבטים (פרק מט', פסוק כט')
מות יעקב אבינו וקבורתו (פרק מט', פסוק לג')
השבעת יוסף את אחיו ומותו (פרק נ', פסוק כד')

ספר שמות:
שעבוד בני ישראל במצרים (פרק א', פסוק ח')
לידת משה ותיבת הגומא (פרק ב', פסוק א')
משה יוצא אל אחיו (פרק ב', פסוק יא')
משה והסנה בהר האלוקים (פרק ג', פסוק א')
"שלח את עמי" (פרק ה', פסוק א')
הבטחת הגאולה למשה (פרק ו', פסוק א')
ה' מקשה את לב פרעה (פרק ז', פסוק א')
משה וחרטומי מצרים (פרק ז', פסוק ח')
עשר המכות במצרים (פרק ז', פסוק יד')
המכה האחרונה מכת בכורות (פרק יא', פסוק א')
יציאת בני ישראל ממצרים (פרק יב', פסוק כט')
מצוות חג הפסח (פרק יג', פסוק ה')
מצוות התפילין (פרק יג', פסוק ט')
עמוד הענן ועמוד האש (פרק יג', פסוק כ')
קריעת ים סוף (פרק יד', פסוק טו')
שירת הים- גילוי יחודו (פרק טו', פסוק א')
שירת מרים ונשות ישראל(פרק טו', פסוק כ')
ירידת המן במדבר (פרק טז', פסוק ד')
הוצאת המים מהצור (פרק יז', פסוק ה')
מלחמת עמלק בישראל (פרק יז', פסוק ח')
עצות יתרו למשה (פרק יח', פסוק יד')
עם סגולה וממלכת כוהנים (פרק יט', פסוק ג')
הכנות למעמד הר סיני (פרק יט', פסוק ט')
עשרת הדברות (פרק כ', פסוק א')
מסירת הלוחות למשה (פרק כד', פסוק יב')
מעשה המנורה (פרק כה', פסוק לא')
השמן למאור (פרק כז', פסוק כ')
מחצית השקל (פרק ל', פסוק יא')
מעשה הקטורת (פרק ל', פסוק לד')
שמירת השבת (פרק לא', פסוק יב')
הלוחות וחטא העגל (פרק לא', פסוק יח')
שבירת לוחות הברית (פרק לב', פסוק טו')
שלוש רגלים (פרק לד', פסוק יח')
הלוחות השניים (פרק לד', פסוק כז')
תרומת בני ישראל למשכן (פרק לה', פסוק ד')
הנבחרים לבניית המשכן (פרק לח', פסוק כא')
הקמת המשכן וכבוד ה' עליו (פרק מ', פסוק יז')

ספר ויקרא:
מצוות הקרבנות והעולות (פרק א', פסוק א')
קרבן עולה ויורד (פרק ה', פסוק א')
קדוש המשכן והכהנים (פרק ח', פסוק א')
מות נדב ואביהוא (פרק י', פסוק א')
טומאת האישה היולדת (פרק יב', פסוק א')
דיני הצרעת (פרק יג', פסוק ט')
טומאת שכבת זרע (פרק טו', פסוק טז')
טומאת נדה (פרק טו', פסוק יט')
עבודת יום הכיפורים (פרק טז', פסוק ג')
אזהרת גילוי עריות (פרק יח', פסוק א')
צווי הקדושה לבני ישראל (פרק יט', פסוק א')
דיני הערלה בעצי מאכל (פרק יט', פסוק כג')
עונשי עובדי המולך והעריות (פרק כ', פסוק א')
שמירת המועדים והשבת (פרק כג', פסוק א')
חג הפסח (פרק כג', פסוק ד')
ספירת העומר (פרק כג', פסוק טו')
חג השבועות (פרק כג', פסוק יז')
ראש השנה (פרק כג', פסוק כג')
יום הכיפורים (פרק כג', פסוק כו')
חג הסוכות (פרק כג', פסוק לג')
מצוות השמיטה (פרק כד', פסוק א')
מצוות היובל (פרק כה', פסוק ח')
עבד עברי (פרק כה', פסוק לט')
השכר בשמירת השבת (פרק כו', פסוק ג)'
העונש באי שמירת המצוות (פרק כו', פסוק יד')

ספר במדבר:
ספירת בני ישראל (פרק א', פסוק א')
פרוט מנין השבטים (פרקא', פסוק כ')
תפקיד שבט לוי (פרק א', פסוק מח')
פרשת סוטה (פרק ה', פסוק יא')
פרשת נזיר (פרק ו', פסוק א')
ברכת הכהנים (פרק ו', פסוק כב')
חנוכת המזבח וקבנותיו (פרק ז', פסוק א')
הדלקת המנורה (פרק ח', פסוק א')
פסח שני (פרק ט', פסוק ט')
המתאוננים ועונשם (פרק יא', פסוק א')
חטא מרים ועונשה (פרק יב', פסוק א')
שליחת המרגלים (פרק יג', פסוק א')
עונש המרגלים והעם (פרק יד', פסוק כו')
פרשת ציצית (פרק טו', פסוק לז')
מחלוקת קרח ועדתו (פרק טז', פסוק א')
פרה אדומה (פרק יט', פסוק א')
מות מרים אחות משה (פרק כ', פסוק א')
משה מכה בסלע (פרק כ', פסוק ז')
מות אהרון אחי משה (פרק כ', פסוק כב')
שירת הבאר (פרק כא', פסוק יז')
מלחמות סיחון ועוג (פרק כא', פסוק כא')
מזימות בלק ובלעם (פרק כב', פסוק ב')
נבואת בלעם לישראל (פרק כד', פסוק יד')
מעשה זמרי והמדיינית (פרק כה', פסוק ו')
שכרו של פינחס (פרק כה', פסוק י')
חלוקת הארץ בגורל (פרק כו', פסוק נב')
בנות צלפחד ונחלתן (פרק כז', פסוק א')
נקמת ישראל במדיינים (פרק לא', פסוק א')
כיבושי בני מנשה (פרק לב', פסוק לט')
מסעות בני ישראל (פרק לג', פסוק א')
גבולות ארץ כנען (פרק לד', פסוק א')
ערי מקלט (פרק לה', פסוק ט')

ספר דברים :
הציווי לכבוש הארץ (פרק א', פסוק א')
תבוסת סיחון ועוג (פרק ב', פסוק כד')
תפילת משה להכנס לארץ ( פרק ג', פסוק כג')
החובה לדעת את ה' (פרק ד', פסוק לט')
עשרת הדברות (פרק ה', פסוק ו')
"שמע ישראל" (פרק ו', פסוק ד')
מעלות ארץ ישראל (פרק ח', פסוק ז')
כוחי ועוצם ידי מה' (פרק ח', פסוק יז')
הברכה והקללה (פרק יא', פסוק כו')
נביא שקר ועונשו (פרק יג', פסוק ב')
צדקה לאביון (פרק טו', פסוק ז')
מנוי שופטים ושוטרים (פרק טז', פסוק יח')
להמליך מלך (פרק יז', פסוק יד')
נביא שליח ה' (פרק יח', פסוק טו')
אשת יפת תואר (פרק כא', פסוק י')
בן סורר ומורה (פרק כא', פסוק יח')
מצוות שילוח הקן (פרק כב', פסוק ו')
איסור ריבית (פרק כג', פסוק כ')
הבאת הביכורים (פרק כו', פסוק א')
הברכות והקללות (פרק כז', פסוק יא')
מעמד הברית (פרק כז', פסוק ט')
דברי משה ביום מותו (פרק לא', פסוק א')
המנהיגות עוברת ליהושע (פרק לא', פסוק ז')
שירת האזינו (פרק לב', פסוק א')
משה מתבשר על מותו (פרק לב', פסוק מח')
ברכת משה לישראל (פרק לג', פסוק א')
משה צופה על הארץ (פרק לד', פסוק א')
מות משה רבנו (פרק לד', פסוק ה')

ספר יהושע :
כיבוש הארץ (פרק א', פסוק א')
המרגלים ביריחו (פרק ב', פסוק א')
נס קריעת נהר הירדן (פרק ג', פסוק ט')
"שמש בגבעון דום" (פרק י', פסוק יב')
מות יהושע (פרק כד', פסוק כט')
עצמות יוסף בשכם (פרק כד', פסוק לב')

ספר שופטים :
דבורה הנביאה (פרק ד', פסוק ד')
יעל וסיסרא (פרק ד', פסוק יח')
יפתח הגלעדי (פרק יא', פסוק א')
שמשון ודלילה (פרק יג', פסוק ב')

ספר שמואל :
תפילת חנה לבן (שמואל א',פרק א', פסוק ד')
לידת שמואל הנביא (שמואל א',פרק ב', פסוק כ')
משיחת דוד למלך (שמואל א',פרק טז', פסוק יב')
דוד וגלית (שמואל א', פרק יז', פסוק כו')
קינת דוד על שאול (שמואל ב', פרק ב',פסוק יז')
דוד ובת שבע (שמואל ב', פרק יא', פסוק ב')

ספר מלכים :
דוד ממליך את שלמה (מלכים א', פרק א', פסוק כח')
משפט שלמה- הנשים (מלכים א', פרק ג', פסוק טז')
בית המקדש הראשון (מלכים א', פרק ו', פסוק א')
שלמה ולמלכת שבא (מלכים א', פרק י', פסוק א')
התגלות ה' לאליהו במערה (מלכים א', פרק יט', פסוק ט')
"רכב אש וסוסי אש" (מלכים ב', פרק ב', פסוק א')
נבואת חולדה הנביאה (מלכים ב', פרק כב', פסוק יד')

ספר ישעיה :
שיר לגאולה (פרק יב', פסוק א')
נבואה על מלך המשיח (פרק נא', פסוק ד')

ספר ירמיה :
"מצפון תפתח הרעה" (פרק א', פסוק יא')
תפקיד מלך המשיח (פרק כג', פסוק ה')
"ושבו בנים לגבולם " (פרק לא', פסוק יד')
שדה הגאולה בענתות (פרק לב', פסוק ו')
רצח גדליה בן אחיקם (פרק מא', פסוק א')

ספר יחזקאל:
חזיון מעשה המרכבה ( פרק א', פסוק א')
הברכה עם מלך המשיח (פרק לד', פסוק כ')
חזון העצמות היבשות (פרק לז', פסוק א')
גוג ומגוג (פרק לח', פסוק א')
חזון בית המקדש (פרק מ', פסוק א')

ספר יונה :
יונה והלויתן (פרק א', פסוק א')
יונה והקיקיון (פרק ד', פסוק ד')

ספר מיכה :
חזון אחרית הימים (פרק ד', פסוק א')

ספר זכריה :
מלחמת גוג על ירושלים (פרק יד', פסוק א')

ספר מלאכי :
שליחות אליהו הנביא (פרק ג', פסוק כב')

ספר משלי :
"אשת חיל מי ימצא" (פרק לא', פסוק י')

ספר איוב:
"בשורת איוב" (פרק א', פסוק א')
מות איוב בשיבה טובה (פרק מב', פסוק י')

מגילת- שיר השירים:
"מראש שניר וחרמון" (פרק ד', פסוק ח')

מגילת- רות :
רות ונעמי (פרק א', פסוק א')
נשואי בועז לרות (פרק ד', פסוק יג')

מגילת- איכה:
"איכה ישבה בדד" (פרק א', פסוק א')

מגילת- קהלת:
"הבל הבלים הכל הבל" (פרק א', פסוק א')
"עת מלחמה ועת שלום" (פרק ג', פסוק א')

מגילת- אסתר:
המן- לאבד את היהודים (פרק ג', פסוק ח')

ספר דניאל :
דניאל בגוב האריות (פרק ו', פסוק טו')

ספר עזרא ונחמיה :
העם עולה לירושלים (ספר עזרא,פרק א', פסוק א')
תפילתו של נחמיה (ספר נחמיה, פרק א', פסוק א')

ספר דברי הימים :
דוד מלך ישראל (פרק יא', פסוק א')
תגיות: ספר התנ"ך , יהושע,שופטים,שמואל,מלכים,ישעיה,ירמיה,יחזקאל,תרי עשר,תהילים,משלי,דניאל,עזרא,חמש מגילות
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים