ספריית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
מדריך כרטא
קברי צדיקים בארץ ישראל

עברית כרטא
לפנינו מדריך שימושי שבו מקומות הציון ומקומות הקבורה של הצדיקים, עם פרטים אודות הצדיק ומיקום קברו, דברים ממשנתו של הצדיק ותמונת צבע של ציון הקבר. בסוף המדריך מפות ארץ ישראל שבהן צוינו מקומם של קברי הצדיקים.

מנהג קדום הוא בישראל לעלות ולהשטתח על קברות הצדיקים, ולהתפלל ולעורר רחמים על האדם הפרטי או על כלל ישראל.
לפנינו מדריך שימושי שבו מקומות הציון ומקומות הקבורה של הצדיקים, עם פרטים אודות הצדיק ומיקום קברו, דברים ממשנתו של הצדיק ותמונת צבע של ציון הקבר. כן מובאים תפילות וקטעי הלימוד הנאמרים ליד קברי הצדיקים, וכל מזמורי התהילים עם ציון הסגולות שיש באמירתם.
לנוחיות הקורא מובאים במדריך גם מפתח אלפביתי של שמות הצדיקים ומיקומם במדריך, ורימה אלפביתית של הסגולות שלהן אפשר למצוא במדריך תפילה מתאימה.
בסוף המדריך מפות ארץ ישראל שבהן צוינו מקומם של קברי הצדיקים.

מחיר: 74 ₪
שלח לחבר
הוסף לסל
פורמט הספר
גודל: 12X 17 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכה קשה - למינציה
פנים הספר: 456 עמודי צבע
תוכן הספר
הסגולות- מפתח אלפביתי
מזמורי התהילים
קברי הצדיקים והתפילות
ימי הזכרון (יארצייט)
שמות הצדיקים- מפתח אלפביתי
רשימת הקברים לפי האתרים
מפות ישראל עם מיקום קברי הצדיקים
קברים במדינות ערב
קברים בישובי ערבים ודרוזים
שער הגלגולים
רשימת מקורות
תפילת הדרך על הכריכה האחורית

סגולות
האותיות מסמנות את פרקי התהילים המתאימים,
והמספרים מציינים את מספר העמוד בו נמצאת התפילה המתאימה.

אבטלה- מא
אהבה בין איש לאשתו- מו, קלט, קמ
אויבים- יא, קיט, קכה
אחר מנחה- סב
אחר ערבית- סב
אסיר בכבלי ברזל- נו
אף- קיט
אריה- צ
אש- עו
אישה עקרה- קב, קג
אישה רעה- מה
אישה שבניה מתים- לג, קכו
ביטול מאומנות- מא
בניין בית המקדש- מב, מג
בנים ובנות מוצלחים- עמוד 185
בקשת רחמים- לב
גאווה- עה, קלא, קלח
גאולה- מב, מג
גבורה- קיב
גנבים- טז
דבר מצווה- קכט
דבר רע- ל
דירה- עמוד 399
דליקה- קמח, קמט
הברחת השונאים- ז
הודאה בזדונות- קלו
החזרת אובד- קכג
החזרת בורח- קכג
הטעיית התועים- צה
הכנעת השונאים- נג, עט
המרת דת- פ, פא
המתקת הדינים- עמוד 399
העברת השנאה- קלז
העמדה למשפט- כ, צג, קיט
הפחדת השונאים- נג, עט
הפלות- א
הצלחה- נז, נח, קח, עמוד 223, עמוד 391
הצלחה במסחר- סג
הצלחה במשא ומתן- קיד
הצלחה במשפט- כ, צג, קיט
הצלחה בשליחות- פב
הצלת הקהילה- פז, פח
הרחקת השונאים- מח
הרחקת מזיקים- כח, קד
השמדת האויבים- יא
השפלת הגאווה- עה, קלא, קלח
השתתקו איבריו- פט
התנפחות האף- קיט
זיווג הגון- עמוד 148, עמוד 387, עמוד 388, עמוד 389
זקוק לטובה מחברו- סה
חוכמה- יט
חולה- עמוד 392
חולי עיניים- ו, קיט
חולשה כללית- יב
חולשה ממחלה- פד, עמוד 301
חוסר תעסוקה- מא
חושש להישאר לבדו בבית- סא
חידוש האהבה- קלג
חיות רעות- כז
חלום- כג, עמוד 400
חלומות קשים- עמוד 400
חלישות מרוב חולי- פד, עמוד 392
חן וחסד- עמוד 223
טומאה- נא
טחול- קיט
טמא- נא
יד שבורה- קמד
יום צרה- עז
יוצא יחידי בלילה- קכא
יוצא לדרך- יז, לד, קיט
יוצא למלחמה- ס
ילד חולה- ט
ייסורים- עמוד 399
יציאה לדרך- יז, לד, קיט
יציאה למלחמה- ס
יצר הרע- נט
כאב בזרוע- קמג
כאב בשוקיים- קמ
כאב לב- קמא
כאבי אוזניים- קיט
כאבי כתף- ג
כאבי עיניים- ו, קיט
כאבי ראש- ג
כל רע- נה
כליות- קיט
כרס עליונה- קיט
לא לטעות אחר התועים- צה
להחזיר אובד- קכג
להחזיר בורח- קכג
להיות חסיד- צ
להינצל מאויב- מד, קכה
להינצל מאריה- צ
להינצל מלסטים- נ
להלל לקב"ה ב"ה- קנ
להצליח במשפט- כ, צג, קיט
לכל דבר- ד
למצוא חן- ח, עא, עב, עמוד 223
למצוא חן בעיני המלכות- עח
לנצח אויביו- ק
לנצח אפיקורוס- קיח
לנצח בעל דינו- צג
לנצח המינים- קטו
לסטים- נ
לעבור נהר- סד
לפני לימוד- קלד
לפרוץ שבועה- קלב
לשון הרע- נב, עמוד 396
לשמח בני משפחתו- צו, צז
מועקת השונא- קט
מות בנים- לג
מזיקים- כח, קד
מחשבות זרות- קלה
מים- עו
מינות- קיג, קטו
מיתה משונה- יג, קטז
מכת חרב- קמו
מלחמה- ס, ע, פג, ק
מלכות הרשעה- יח
מלשינות חינם- קיז
מעבר בספינה- קכד, קל
מעוברת- קכח
מציאת דירה- עמוד 399
מציאת הגנב- טז
מציאת חן- ח, עא, עב, עמוד 223
מציאת חן בעיני המלכות- עח
משא ומתן- קיד
מתייצב לפני אדם גדול- קכב
מתייצב לפני שליט זר- כא, עח, קיט
מתענה- לט
נחלש גופו ממחלה- פד, עמוד 392
ניצחון על האויבים- ק
ניסים גדולים- צב
נצחון במלחמה- ע
נצחון המינים- קטו
נקמה מאויבים- נד
נשיכת נחש- קמז
סכנות- כו, עמוד 395
סערות ים- ב
עין הרע- לא, עמוד 397, עמוד 398
עצה רעה- לח
עצירות- קיט
פדיון מעות- עמוד 397
פחד אויבים- קיט
פחדים- יד, עג, קמה
פרנסה- עמוד 393
פתרון חלום- כג
צער- כב, עמוד 399
צרות- יג, כה, עז, עמוד 396
קדחת- מט
קדחת רביעית- קה
קדחת שלישית- קו
קדחת תמידית- סז, קז
קיום מצווה- קיט
רוח רעה- ה
רוח רעה- כט, מ, סו, סח, פו, צא, קא
רחמים- לב
ריבוי אוהבים- קיא
ריצוי החבר- פה
רך הנולד- קכז
רפואה
אוזניים- קיט
אף- קיט
הפלות- א
זרוע- קמג
חולשה- יב, פד
טחול- קיט
יד שבורה- קמד
ילד חולה- ט
כליות- קיט
כרס עליונה- קיט
כתף- ג
לב- קמא
מחלה- עמוד 392
נשיכת נחש- קמז
עיניים- ו, קיט
עצירות- קיט
עקרות האישה- קב, קג
קדחת- מט, סז, קה, קו, קז
ראש- ג
שוקיים- קמ
שיתוק האיברים- פט
רשעים- לו
שדים- טו
שונאים- ז, י, לה, מח, נג, עד, עט, צד, קט, קי, קיט
שטף מים- כד
שטפונות- כד
שיתוק האיברים- פט
שכרות- לז
שלום- קכ
שלום בין אדם לחברו- צח
שלום בית- מו, קלט, קמ
שלום עם שונאים- קי
שלטון זר- כא, עח, קיט
שליט זר- כא, עח, קיט
שמירה- עמוד 394
שמירה מחטא- קיט
שמירת הלשון- עמוד 396
שנאה בין איש לאישתו- מו, קלט, קמ
שריפה- קמח, קמט
תאוות רעות- סט
תספורת בני 3 שנים- עמוד 115
תשובה- מז, עמוד 390

תפילות

תפילות ובקשות בכל המקומות הקדושים
תפילה ובקשה ליד קברי צדיקים רבנו משה חיים לוצאטו זצ"ל
תפילה ליד קברי צדיקים
תפילה ליד קברות הקרובים והצדיקים ממוהר"ר אליעזר פאפו זי"ע
בקשה על מצבת הצדיק
תפילה ובקשות רחמים על כלל ישראל מהרב יהודה פתייא זי"ע
תפילה בערב ראש השנה בכל המקומות הקדושים
תפילה בערב יום הכיפורים בכל המקומות הקדושים
סגולה למציאת זיווג מאת רבי נחמן מברסלב
תפילה לזיווג הגון לבחור המחיד"א ז"ל
תפילה למציאת בן זוג המשל"ה הקדוש
פרשת התשובה
תפילה חשובה להצלחה מרבנו תם זיע"א
תפילה על חולה
תפילה על פרנסה
סגולה לשמירה
להינצל מהסכנה
להינצל מכל צרה
תפילה לשמירת הלשון מרבנו החפץ חיים זצ"ל
פדיון
לחש לעין הרע בדוק ומנוסה מספר עובדת הקודש להחיד"א זיע"א
תפילה נגד עין הרע
תפילה להמתקת הדינים מרבי אהרון ראטה זצ"ל
תפילה למציאת דירה מהרב מוצפי זצ"ל
תפילה נגד חלומות קשים
תפילת אליהו הנביא ז"ל

ימי הזכרון (יארצייט) הידועים
ה תשרי- נפתלי בן יעקב
י תשרי- רבי עקיבא
טו תשרי- יעקב אבינו
כא תשרי- מנחם מנדל מפרימשלאן
כט תשרי- שמעון הצדיק
יא מרחשון- רחל אמנו
טו מרחשון- רב ליבלה "בעל הייסורים"
טז מרחשון- רבי עמרם חסידא
כב מרחשון- רב דוד שלמה איבשיץ
כד מרחשון- בנימין בן יעקב
יב כסלו- רבי אברהם דב מאבריטש
יד כסלו- ראובן בן יעקב
טו כסליו- רבי יהודה הנשיא
כז כסלו- רבי חיים מטשרנוביץ
י טבת- מלאכי
כ טבת- הרמב"ם
ד שבט- רבי אברהם מקאליסק
ד שבט- אשר בן יעקב
ד שבט- רבי ישראל אבוחצירא (ה"בבא סאלי")
א אדר- רבי אברהם אבן עזרא
יא ניסן- רבי ישעיה הורוביץ (השל"ה)
יג ניסן- רבי יוסף קארו
יג ניסן- רבי משה אלשיך
טו ניסן- יצחק אבנו
כג ניסן- רבי משה מטראני
כו ניסן- יהושע בן נון
א אייר- רבי מנחם מנדל מויטבסק
ג אייר- חוני המעגל
יד אייר- רבי מאיר בעל הנס
יח אייר- רבי שמעון בר יוחאי
כו אייר- רמח"ל
ג סיון- רבי יעקב שמעון משפיטובקא
ו סיון- דוד המלך
טוס יון- יהודה בן יעקב
כה סיון- רבי ישמעאל כהן גדול
כה סיון- רבי ישמעאל בן גמליאל
כוס יון- יונתן בן עוזיאל
א תמוז- יוסף בן יעקב
ב תמוז- רבי נחמן מהורדנא
טו תמוז- רבי חיים בן עטר
כג תמוז- רבי משה קורדובירו
כט תמוז- רבי יוחנן הסנדלר
ה אב- האר"י
א אלול- שרה אמנו
א אלול- רבי דוד הנגיד
ט אלול- דן בן יעקב

שמות הצדיקים
אבא חלקיה
אבא שאול
אבדימי דמן חיפה
אבוחצירא, ישראל
אבוהא, יצחק
אבולעפיה (השני), חיים
אבטליון
אביי
אבישג השונמית
אבישוע בן פנחס
אבן גבירול, שלמה
אבן עזרא, אברהם
אבנר בן נר
אברהם אבינו
אברהם אבן עזרא
אברהם גלנטי
אברהם דב מאבריטש
אברהם הכהן מקאליסק
אדא סבא
אדם
אדמון
"אור החיים" הקדוש
אושעיא איש טיריא
אושעיא זעירא דמן חבריא
אייבשיץ, דוד שלמה מסראקע
איתמר בן אהרון
אליהו הכהן גאון
אליעזר בן הורקנוס
אליעזר בן יעקב (השני)
אליעזר בן רבי יוסי הגלילי
אלישבע בת עמינדב
אלעזר בן אהרון
אלעזר בן עזריה
אלעזר בן ערך
אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי
אלעזר המודעי
אלעזר הקפר
אלקבץ, שלמה
אלקנה
אלשיך, משה
אמי
אנטיגנוס איש סוכו
אסי
אסתר המלכה
אר"י
אריה יהודה לייב סג"ל מוולטשיסק
אשי
אשר בן יעקב
בבא סאלי
בחיי
בירב, יעקב
בלהה
בן עטר, חיים
בנאה
בני חזיר הכוהנים
בניהו בן יהוידע
בנימין בן יעקב
בנימין הצדיק
"בעל הייסורים"
בר קפרא
ברונא
ברק בן אבינועם
גז החוזה
גלנטי, אברהם
גמליאל (דיבנה)
דבורה הנביאה
דוד בן זימרא
דוד המלך
דוד הנגיד בן רבי אברהם
דוד שלמה אייבשיץ מסראקע
דוסא בן הרכינס
דימי מנהרדעא
דינה בת יעקב
דן בן יעקב
הונא ריש גלותא
הורוויץ, ישעיה סג"ל
הושע הנביא
הלל (האמורא)
הלל הזקן
המננוא סבא
זאב וולף מטשרני אוסטראה
זוטרא
זימרא
זירא
זכריה בן הקצב
זכריה בן יהוידע
זלפה
זריקא
חאגיז, משה
חבקוק הנביא
חבר הקיני
חברי הסנהדרין
חגי הנביא
חוה
חולדה הנביאה
חוני המעגל
חוצפית המתורגמן
חושי הארכי
חזיר, הכוהנים
חזקיה
חזקיה ראש הגולה
חייא
חיים אבולעפיה (השני)
חיים בן עטר
חיים טורר מצ'רנוביץ
חלפתא
חנה אם שמואל
חנה ושבעת בניה
חנניא בן דוסא
חנניא בן חכינאי
חנן הנחבא
חננאל
חנניא בן חכינאי
חנניה בן עקשיא
חנניה יום טוב ליפא
חסדא
טורר, חיים מצ'רנוביץ
טרפון
יהודה
יהודה בן בבא
יהודה בן יעקב
יהודה בן תימא
יהודה בר אלעאי
יהודה הלוי
יהודה הנשיא
יהודה חסיד
יהוידע הכהן
יהושע בן חנניה
יהושע בן נון
יהושע דסכנין
יהושפט
יואל הנביא
יוחאי, אביו של רבי שמעון
יוחנן
יוחנן בן ברוקה
יוחנן בן זכאי
יוחנן דקציון
יוחנן הסנדלר
יוחנן מלוצק, סטולין קרלין
יוכבד בת לוי
יונה הנביא
יונתן בן עוזיאל
יוסי בן זימרא
יוסי בן חלפתא
יוסי בן קיסמא
יוסי בנאה (הבנאי)
יוסי בר יעקב
יוסי דמן יוקרת
יוסי דפקיעין
יוסי הגלילי
יוסף בן יעקב
יוסף סארגוסי
יוסף קארו
ייבא סבא
ינאי
ינוקא
יעל
יעקב
יעקב איש נבוריא
יעקב בירב
יעקב שמשון משיפטיבקה
יצחק
יצחק אבוהב
יצחק לוריא אשכנזי
יצחק נפחא
ירמיה
ירמיהו הנביא
ישי
ישמעאל
ישמעאל בן אלישע כהן גדול
ישמעאל ברבי יוסי
ישעיה סג"ל הורוויץ
ישראל אבו חצירא
ישראל מהוסיטאטין
ישראל משקלוב
ישראל נג'ארה
יששכר דובר מזלוטשוב
יתרו
כהנא
כלב בן יפונה
כלבא שבוע
כרוספדאי (האמורא)
כרוספדאי (התנא)
לאה
לוי בן יעקב
לוי בר סיסי
לויטס איש יבנה
לוצאטו, משה חיים
לוריא, אשכנזי יצחק
לייב מטערקעש- מאהליב
מאיר (בעל הנס)
מאיר שליח צבור
מבי"ט
מיכה הנביא
מימון בר יוסף הדיין
מכבים
מלאכי הנביא
מנוח
מנחם מנדל מוויטבסק
מנחם מנדל מפרימשלאן
מרדכי הצדיק
מרדכי חיים קסטלניץ מסלונים
משה אלשיך
משה בן מימון
משה בן נחמן
משה חאגיז
משה חיים לוצאטו
משה מטראני
משה קורדובירו
משה קלירעס
מתיא בן חרש
נג'ארה, ישראל
נחום איש גמזו
נחום הנביא
נחוניא בן הקנה
נחמיה
נחמיה העמסוני
נחמן מהורודנקא
נחמן חטופא
נפתלי בן יעקב
נתאי הארבלי
נתן הנביא
סג"ל, אריה יהודה ליב מוולטשיסק
סומכוס
סמא
סנהדרין
עדינו העזני
עובדיה הנביא
עובדיה מברטנורא
עוקבא
עמוס הנביא
עמרם חסידא
עקביא בן מהללאל
עקיבא
עתניאל בן קנז
פנחס בן אלעזר
פנחס בן יאיר
פפא
צפורה
קארו, יוסף
קברי המלכים
קורדובירו, משה
קלירעס, משה
קסטלניץ, מרדכי חיים מסלונים
קריספא
ראובן בן איצטרובלי
ראובן בן יעקב
רבא
רבקה
רדב"ז
רחל אימנו
רחל אשת רבי עקיבא
ריש לקיש
רמב"ם
רמב"ן
רמח"ל
רש"ש
שבואל בן גרשם
של"ה
שלום שרעבי
שלמה אבן גבירול
שלמה אלקבץ
שם בן נח
שמאי הזקן
שמואל הנביא
שמעון בן אלעזר
שמעון בן גמליאל
שמעון בן יעקב
שמעון בן לקיש
שמעון בן מנסיא
שמעון בן עזאי
שמעון בר יוחאי
שמעון הצדיק
שמעון שזורי
שמעיה
שמשון
שרה
שת בן אדם הראשון
תנחומא (בר בבא)

מיקום קברי הצדיקים
לפי הישובים מצפון לדרום.
מנרה
אשי
בניאס
שבואל בן גרשם
קדש נפתלי (ליד רמות נפתלי)
דבורה הנביאה
ברק בן אבינועם
יעל
חבר הקיני
אשר בן יעקב
נפתלי בן יעקב
עמוקה
יונתן בן עוזיאל
נבוריא (בסביבות ביריה)
אלעזר המודעי
יעקב איש נבוריא
חצור הגלילית
חוני המעגל
אבא חלקיה
חנן הנחבא
בסביבות מחלף אליפלט
אדמון
כפר נחום
נחום הנביא
תנחומא
טבריה
יוכבד
צפורה
בלהה
זלפה
אלישבע
מימון הדיין
רמב"ם
אליעזר בן הורקנוס
דוד הנגיד
יוחנן בן זכאי
אמי
אסי
של"ה
רחל אשת רבי עקיבא
יוחנן
ברונא
חננאל
כהנא
ירמיה
הונא ריש גלותא
חייא
חזקיה
יהודה
עקיבא
רמח"ל
סומכוס
מאיר בעל הנס
חיים אבולעפיה
מנחם מנדל מפרימשלאן
נחמן מהורודנקא
מנחם מנדל מוויטבסק
יעקב שמשון משיפטיבקה
ישראל משקלוב
אברהם הכהן מקאליסק
זאב וואלף מטשרני אוסטראה
יוחנן מלוצק, סטולין קרלין
מרדכי חיים קסטלניץ מסלונים
חנניה יום טוב ליפא
ישראל מהוסיאטין
משה קלירעס
דלתון
ישמעאל ברבי יוסי
יוסי הגלילי
יהודה בן תימא
אליעזר בן רבי יוסי הגלילי
הלל (האמורא)
אליהו הכהן גאון
אלעזר בן עזריה
בין כרם בן זמרה לעלמה
אלעזר בן ערך
חורבת קציון (בסביבות תל חצור)
יוחנן דקציון
ריש לקיש
עין זיתים
יהודה בר אלעאי
יוחנן בן ברוקה
צפת
יצחק אבוהב
נחום איש גם זו
נחמיה
נוחניא בן הקנה
שם בן נח
ינוקא
יוסי בנאה (הבנאי)
דוסא בן הרכינס
יהושע בן חנניה
חוצפית המתורגמן
בנימין הצדיק
יהוידע הכהן
עדינו העצני
חנינא בן חכינאי
שמעון בן עזאי
יעקב בירב
שלמה אלקבץ
פנחס בן יאיר
עמרם חסידא
משה חאגיז
חיים טורר מצ'רנוביץ
יששכר דובר מזלוטשוב
אריה יהודה ליב סג"ל מוולטשיסק
אברהם גלנטי
משה קורדובירו
משה אלשיך
משה מטראני
מבי"ט
לייב מטערקעש- מאהליב
חנה ושבעת בניה
יוסף קארו
אר"י
דוד שלמה אייבשיץ מסראעק
אברהם דוב מאבריטש
רדב"ז
הושע הנביא
כביש מירון- צפת
בנאה
יוסי דמן יוקרת
יוסף סארגוסי
כרוספדאי (התנא)
כרוספדאי (האמורא)
טרפון
שמעון בן מנסיא
אלקנה
יוסי בר יעקב
מדרום לצפת
עוקבא
סמא
ינאי
לויטס איש יבנה
זריקא
אושיעיא זעירא
עקביא בן מהללאל
חוקוק (ליד צומת עמיעד)
חבקוק
בחיי
מושב ארבל
דינה בת יעקב
זירא
חזקיה ראש גולה
נתאי הארבלי
שת בן אדם
כפר חטים
יתרו
ברעם
עובדיה הנביא
מרדכי הנביא
אסתר המלכה
זוטרא
נחמן קטופא
אבנית
אביי
רבא
דימי מנהרדעא
חסדא
פפא
כרם בן זמרה
יוסי בן זימרא
זימרא
ליד עמוקה
אבא שאול

ביריה
אנטיגנוס איש סוכו
בניהו בן יהוידע
גוש חלב
יואל הנביא
יוחאי, אבי רשב"י
מאיר ש"ץ
שמעיה
אבטליון
סאסא
לוי בר סיסי
מירון
הלל הזקן
רשב"י
אלעזר בן רשב"י
המנונא סבא
אדא סבא
שמאי הזקן
יוחנן הסנדלר
ייבא סבא
יוסי בן קיסמא
יצחק נפחא
פרוד
ישמעאל
נחמיה העמסוני
כפר כנא
שמעון בן גמליאל
שזור
שמעון שזורי
שמעון בן אלעזר
ישמעאל בן אלישע
סחנין
יהושע דסכנין
ליד צומת חלפתא
אליעזר בן יעקב
חלפתא
יוסי בן חלפתא
זכריה בן עקשיא
עילבון
מתיא בן חרש
פקיעין חדשה
אושעיא איש טיריא
פקיעין
יוסי דפקיעין
ירכא
חושי הארכי
עראבה
חנניא בן דוסא
ראובן בן אצטרובלי
כבול
מיכה הנביא
יהודה הלוי
אברהם אבן עזרא
שלמה אבן גבירול
שפרעם
יהודה בן בבא
צומת כברי
אלעזר הקפר
בר קפרא
משהד
יונה הנביא
סולם (שונם)
אבישג השונמית
ציפורי
יהודה הנשיא
חיפה
אבדימי דמן חיפה
רמב"ן
שכם
יוסף בן יעקב
עוורתא
אלעזר בן אהרון
איתמר בן אהרון
פנחס בן אלעזר
אבישוע בן פנחס
כפר חארס
יהושע בן נון
כלב בן יפונה
ליד צומת נווה ימין
בנימין בן יעקב
אייל
ראובן בן יעקב
שמעון בן יעקב
לוי בן יעקב
נבי סמואל
שמואל הנביא
חנה אם שמואל
ירושלים
דוד המלך
ירמיהו הנביא
כלבא שבוע
קברי המלכים
הסנהדרין
שמעון הצדיק
יהושפט
חגי
מלאכי
חולדה הנביאה
בני חזיר
זכריה בן יהוידע
עובדיה מברטנורא
יהודה חסיד
רש"ש
"אור החיים" הקדוש
מבוא מודיעים
מכבים
יהוד
יהודה בן יעקב
בית לחם
רחל אמנו
תקוע
עמוס
חברון
אדם
חוה
אברהם אבינו
שרה
יצחק
רבקה
יעקב
לאה
אבנר בן נר
עתניאל בן קנז
ישי


חלחול
נתן הנביא
גד החוזה
אשתאול
דן בן יעקב
שמשון
מנוח
יבנה
גמליאל (דיבנה)
נתיבות
בבא סאלי
עזה
ישראל נג'ארה

ציוני קבורה בארצות ערב
ירדן, רבת עמון- אוריה החתי
ירדן, סאלט- הושע הנביא
ירדן, ג'בל הורון- אהרון הכהן

סוריה, דמשק- נעמן
סוריה, דמשק- חיים ויטאל
סוריה, תאדף- יפתח הגלעדי
סוריה, דרעה- אלדד ומידד
סוריה, מרכז- איוב ואשתו
סוריה, נוה- שם בן נח
סוריה, צרדה- יוסי בן יועזר

לבנון, צור- חירם
לבנון, צידון- יששכר וזבולון
לבנון, כפר קילה- עידו הנביא
לבנון, תבנין- שמגר בן ענת
לבנון, תבנין- שמעון התימני
לבנון, ג'בע- צפניה הנביא
לבנון, ערב סאלים- בצלאל בן אורי
לבנון, סוג'וד- אהליאב בן אחיסמך
לבנון, כרך נח- נח
לבנון, נבי שית- שת בן אדם
לבנון, אבילה- הבל בן אדם
לבנון, ברתותא- אליעזר ברתותא

מצרים, אלכסנדריה- ירמיה הנביא
מצרים, קהיר- הרמב"ם
מצרים, סיני- סעדיה גאון
מצרים, קדש ברנע- מרים הנביאה

עירק, בגדד- יהויכין וצדקיהו
עירק, בגדד- ברוך בן נריה
עירק, בגדד- יהושע בן יהוצדוק
עירק, בגדד- יחזקאל הנביא
עירק, בגדד- עזרא הסופר
עירק, בגדד- יצחק נפחא
עירק, בגדד- יוסי הגלילי
עירק, מוצול- יונה הנביא
עירק, כירכוך- חנניה, מישאל ועזריה
עירק, כירכוך- דניאל
עירק, אלקוס- נחום האלקושי

עירק, ניצבין- יהודה בן בתירא

איראן, פארס- שרח בת אשר
איראן, פראס- מרדכי ואסתר
אירן, פראס- דניאל

תורכיה, קושטא- איוב
תורכיה, אנטוכיה- המכבים

ציוני קברים בכפרים ערביים ודרוזים
כפר כנא
שמעון בן גמליאל
משהד
יונה הנביא
שפרעם
יהודה בן בבא
עילבון
מתיא בן חרש
ערבה
חנינא בן דוסא
ראובן האצטרובלי
סחנין
יהושע דסכנין
שמעון הסכניני
כבול
מיכה הנביא
שלמה אבן גבירול
אברהם אבן עזרא
יהודה הלוי
סג'ור
שמעון בן אלעזר
שמעון שזורי
ישמעאל בן אלישע
פקיעין
אושעיא איש טיריא
יוסי דפקיעין
ירכא
חושי הארכי
עכברה
ינאי
עקיבא בן מהללאל
אדמון בן גדאי
עין כחל
סמא
זריקא
אושעיא זעירא
עוקביה
עוקבא
לויטס איש יבנהגוש חלב
יואל הנביא
יוחאי
מאיר ש"ץ
שמעיה ואבטליון
כפל חרס
יהושע בן נון ואביו
כלב בן יפונה
עוורתא
שבעים זקנים
איתמר, אלעזר ופנחס
שכם
יוסף, אפרים ומנשה
חברון
אבנר בן נר
רומידה
עתניאל בן קנז
ישי
רות
חלחול
נתן הנביא
גד החוזה

אטלס כבישי ישראל
עם מיקום קברי הצדיקים המוזכרים בספר

רשימת מקורות
אוצר חכמי התלמוד
אבות הדורות
תולדות תנאים ואמוראים
אנציקלופדיה לחכמי התלמוד
מעשיהם של תנאים ואמוראים
קדמוניות
גדולי הדורות
אוצר ישראל
חכמי ישראל
מצאת חן
סדר הדורות השלם
אישי התנ"ך
מצבות קודש


תגיות: מדריך כרטא קברי צדיקים בארץ ישראל , תפילות , סגולה , תהלים
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים