ספריית היודאיקה ספרית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
תפילות לרמח"ל


תפילות לרמח"ל והוא כולל שני חיבורים נפלאים.
הראשון- תקט"ו תפילות על גילוי יחודו בעולם הנמשך מקווים של ישראל בזמן הגלות, הגאולה ובניין בית המקדש בב"א.
מיסודו של איש האלקים הקדוש רבינו הרמח"ל.
השני- טו"ב התפילות והמה שבע עשרה תפילות נפלאות מהרמח"ל על קבלת השפע, על שלום ישראל, על תיקון השכינה, על החתימה, על הוידוי ועוד.
חלקם יוצאים בפעם הראשונה מתוך כתב יד קדשו.
עורך הרב  מרדכי שריקי.


מחיר: 82 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל: 17X 24.5 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכת סקאי מוטבעת זהב
פנים הספר: 564 עמודי קרם
תוכן הספר
הקדמה-מאת הרב מרדכי שריקי שליט"א
הקדמה- מאת הרב שלום אולמן שליט"א
חלק ראשון: תקט"ו תפילות
תוכן התקט"ו תפילות
מפתח כללי לתקט"ו תפילות
מפתח מפורט לתקט"ו תפילות
צילום מכתב יד (תפילת דר)
תקט"ו תפילות
הערות על תקט"ו
הצעה להבנת לסתרי יחודו
חלק שני: טוב התפילות
תוכן העניינים
הקדמה
צילום מכתב יד רמח"ל
התפילות

א. תפילה לגילוי יחודו בראש בסוף ובאמצע.
ב. תפילה לגלות יחודו על השכינה
ג. תפילה שיתגלה האור הנעלם של ישראל
ד. תפילה לעורר "הרצון" על ישראל
ה. תפילה לעורר "יד ימינו" על ישראל
ו. תפילה שיגלה טובו על ישראל
ז. תפילה לחדש הקשר עם ישראל
ח. תפילה שתתגלה אמונתו ותתלבש במלך המשיח
ט. תפילה לגלות יחוד "נר" למטה.
י. תפילה לגילוי כוח ידיו
יא. תפילה לגילוי יחודו שתשלוט האמת בבריות
יב. תפילה לגלות שמו יהו"ה שמעלה שליטת עם ישראל
יג. תפילה לגלות שמו על ישראל
יד. תפילה להוציא ישראל מצרה לרווחה
טו. תפילה לגלות יחודו ומיד יעביר אלילים מן הארץ
טז. תפילה שיתגלה יחודו המתייחד בפי ישראל ב"שמע"
יז. תפילה לגלות קדושתו עלינו
יח. תפילה לגלות אמת של יעקב בעולם
יט. תפילה לגילוי יחודו ומיד הכבוד והאמת ישלטו בעולם
כ. תפילה לגלות יחודו בבית המקדש
כא. תפילה לגלות קדושתו עלינו
כב. תפילה לגלות א' של אור
כג. תפילה לגלות שמו בעולם ויתגלה שלטונו היחיד
כד. תפילה לגלות רצונו שאין ממשלה זולתו
כה. תפילה שיתגלה כוח המשדד אומות בעולם
כו. תפילה שיתגלה אמונתו שהוא א-ל אחד אמת.
כז. תפילה לקיים ישראל בגלות על ידי אמונתם בייחוד
כח. תפילה להחזיר ממשלתו עלינו
כט. תפילה שייתן לנו הגאולה בזכות השבת
ל. תפילה שהצדיק יעמוד לישראל
לא. תפילה לחבר השני יוד"ין בשני משיחין
לב. תפילה שיתגלה כוח יחודו על המשיח וינצל מהנחש
לג. תפילה להפר שבועתו על הארכת הגלות
לד. תפילה שיתגלה הצדיק ונושע
לה. תפילה לגלות אור התורה על ישראל
לו. תפילה על השכינה שמשליטה יחודו גם בתהומות
לז. תפילה על המשיח שיעלה לקן ציפור
לח. תפילה לגלות שמו ומיד ברכת ה' תעשיר
לט. תפילה שתתגלה אימא עלאה- הנחמה- לעם ישראל
מ. תפילה לגילוי יחודו, שהרי כל הבריות עושים רק רצונו
מא. תפילה שתתגלה יכולתו תתברך עלינו
מב. תפילה לעורר הצדיק ומיד יתגלו האותות
מג. תפילה שיתגלה שם אהיה עלינו ומיד גאולה תהיה לנו
מד. תפילה שנוכל לקיים התורה בעושר ( בגאולה)
מה. תפילה לחזק השכינה על ידי הצדיק
מו. תפילה לגלות "א" של הכיסא
מז. תפילה לשאת עוונותינו בזכות האבות
מח. תפילה על הקווי של הקב"ה שמחזיק ישראל בגלות
מט. תפילה שישכון שם הוי"ה ב"ה על ידי שינקום דם עבדיו
נ. תפילה שיתגלה האמת בעולם
נא. תפילה להמשיך המקווה על ישראל
נב. תפילה להעביר מישראל כל חושך על ידי לימוד התורה
נג. תפילה לפתוח מעיינות הישועה מצד הוי"ה אדנות
נד. תפילה לגילוי התורה מצד הצדיק
נה. תפילה לגלות הו"ה שעמלק מכסה
נו. תפילה שיעבור על פשעינו בכוח הקיווי של ישראל
נז. תפילה שיתעלה שמו וכל הבריה תתעלה
נח. תפילה על חיבור שני משיחין על ידי דן- קווי
נט. תפילה לגילוי ממשלתו על ידי י"ג תיקוני דיקנא
ס. תפילה לעלות את ראשם של ישראל
סא. תפילה לעבור חמתו על ישראל מכוח דם הברית
סב. תפילה להושיע הצדיק ברמ"ח תיבות של קריאת שמע
סג. תפילה להאיר אורו בלב ישראל
סד. תפילה שיעמוד לנו אמיתו
סה. תפילה על גילוי אמיתו
סו. תפילה שהוא נמצא למקוים לו
סח. תפילה שאנחנו נשענים רק על יחודו
סט. תפילה שיגלה אמיתו ומיד יהיו נכפים כל הקליפות
ע. תפילה שישתברו כל הקליפות על ידי הזכרת שם הוי"ה שד"י אלוקי ישראל
עא. התפילה העולה בקיווי עולה בכנפיים ולא יגעה
עב. תפילה שיאיר נרנו תמיד ומיד יעבור החושך מדרכנו
עג. תפילה שישגיחו עלינו העיניים העליונים ומיד כל רע מתפזר.
עד. תפילה שיגלה ה' ממשלתו על ידי הצדיק ו ז' כורתי הברית
עה. תפילה שייתן לנו שאלתנו שאנו מבקשים רק אמתו.
עו. תפילה שתתקבל תפילתנו על ידי השם שקוצי"ת.
עז. תפילה להעלות השכינה.
עח. תפילה לכוף את יוצרנו.
עט. תפילה לגלות לנו העיניים החשוכים.
פ. תפילה שנזכה לומר שירים ותשבחות בגאולתנו.
פא. תפילה להסיר העיצבון ולהשיב רוח הקודש בישראל.
פב. תפילה לטהר ליבנו ויאיר לנו בייחודו.
פג. תפילה להפסיק צרותנו.
פד. תפילה לקבל תפילתנו על ידי שם אוכץ.
פה. תפילה לסלוח ולמחול לעם ישראל מכוח החוטם העליון.
פו. תפילה על הצפייה לגאולה הגם שמתארכת הגלות.
פז. תפילה לגלות שם הוי"ה ומיד תאלמנה שפת שקר.
פח. תפילה שאורו ימחה כל העננים (עמלק) המעכבים התפילה.
פט. תפילה על מעלת ה' וישראל.
צ. תפילה שקול התורה יעלה ומיד כל המקטרגים יתעברו.
צא. תפילה על שלום ישראל על ידי תקיעה שברים תרועה.
צב. תפילה לגלות ייחודו בעולם.
צג. תפילה לשנות הנהגת המשפט להנהגת החסד.
צד. תפילה לגאולת ישראל והשכינה.
צה. תפילה לעורר זכות אבות לגאולתנו.
צו. תפילה שיבנה בית המקדש ושם ישרה ייחודו וכבודו.
צז. תפילה להרחיק אף מישראל.
צח. תפילה להמשיך חיים לישראל ולמלך המשיח.
צט. תפילה להעביר ה"אף" ולגלות הג"ם" של הגאולה.
ק. תפילה שהקב"ה יעלה השכינה ועימה ישראל.
קא. תפילה שהקב"ה יגלה סודות התורה.
קב. תפילה שיתגלה נצח על השכינה ומיד נצח ישראל לא ישקר.
קג. תפילה שיתגלה זרועו שיעשה משפט בס"מ.
קד. תפילה שהקב"ה ישפוך חכמה על ישראל.
קה. תפילה שה' יחבר כל ישראל מכוח הצדיק.
קו. תפילה לעורר גבורתו בה' אורות.
קז. תפילה להפר הכעס עלינו ולעורר אותנו לתשובה.
קח. תפילה שיגלה ישועתו ומיד ניוושע מן הצרה.
קט. תפילה להציל ולחונן מלך המשיח.
קי. תפילה לעורר ה"חפץ" כדי שיצליח מלך המשיח.
קיא. תפילה שיוציאנו מצרה לישועה על ידי שם הוי"ה.
קיב. תפילה שיצליח ה' מלחמת ישראל נגד ס"מ עשיו וישמעאל.
קיג. תפילה להכניע ס"מ הרשע ולסתום קברו.
קיד. תפילה לעורר גבורתו ולעשות נקמה בגויים ולהושיענו.
קטו. תפילה לגלות משפט אמת ומיד יתבטלו דיני הגויים.
קיו. תפילה לעשות הבדלה בין קודש לחול.
קיז. תפילה לגלות ייחודו ומיד יש ברכה לישראל.
קיח. תפילה לגלות ייחודו ומיוחדות עם ישראל.
קיט. תפילה שיעלה אותנו מעוונותינו.
קכ. תפילה להמשיך אור הייחוד למטה ולהעלות השכינה.
קכא. תפילה לגלות שם ייחוד הוי"ה ב"ה ומיד תהיה גאולה.
קכב. תפילה לגלות ייחודו על עם ישראל.
קכג. תפילה על עם ישראל שיתקשרו לשכינה.
קכד. תפילה לטהר ליבנו באותו רוח שיורד על ראש מלך המשיח.
קכה. תפילה להחזיר הכבוד ששורה על ראש הצדיק.
קכו. תפילה לעורר עת רצון לגבי השכינה.
קכז. תפילה לחבר הוי"ה באלוקים ומיד ייכנעו כל מדרגות הטומאה.
קכח. תפילה לגלות ולהמשיך למטה בית המקדש.
קכט. תפילה שיגלה ייחודו על ה"כיסא".
קל. תפילה שיגלה האור התורה ויעביר החושך.
קלא. תפילה שתתגלה האמת ולהעביר השקר בכח הקיווי.
קלב. תפילה לעורר "טלית גדול" מצד צדיק חי.
קלג. תפילה שישגיח עלינו ויהפוך מידת הדין למידת הרחמים.
קלד. תפילה להעביר חרב על עשיו ומיד יבחר בנו.
קלה. תפילה להמשיך ברכת ה' שהיא השכינה.
קלו. תפילה להמשיך שם הוי"ה לישראל שהוא הטוב.
קלז. תפילה לקבל תפילתם של ישראל של ישראל השרויים בצרות אף על פי שאינם כדאים. ועוד תפילה למשה שישיג שער ה נ' ותפילה ליעקב.
קלח. תפילה לעורר קנאתו נגד הגויים ומיד יקנא לעמו ולאדמתו.
קלט. תפילה לעורר כח העליון מחכמה אחרי חורבן בית המקדש.
קמ. תפילה לעורר החשק של הקב"ה על ישראל.
קמא. תפילה לגילוי הנהגת אריך אנפין שישלוט ויתקן הכל.
קמב. תפילה לעורר החסד שמצד אור הגנוז.
קמג. תפילה לעורר החסד לישראל מצד שבועת האבות.
קמד. תפילה לעורר נצח ישראל, שעד מתי הולכים להורג.
קמה. תפילה לעלות השכינה.
קום. תפילה שה' ייתן כוח להלחם בסטרא אחרא ולהעלות השכינה.
קמז. תפילה לחזק צבאות ה' (המלאכים) להלחם נגד מחנות הטמאים.
קמח. תפילה להעלות השכינה על ידי משה.
קמט. תפילה לעורר תשובה בלב כל ישראל ולהעלות השכינה.
קנ. תפילה וצום להעלות השכינה ולהכניע הס"מ.
קנא. תפילה על השכינה שניטל כוחה בגלות.
קנב. תפילה להעלות השכינה ולהכניע כוחות הטומאה והסטרא אחרא.
קנג. תפילה להציל מלך המשיח מפתחו של רומי.
קנד. תפילה להציל עם ישראל מחבלי משיח על ידי גילוי רזי התורה.
קנה. תפילה לגלות ייחודו על ישראל שלבותם שבורים.
קנו. תפילה לגלות ייחוד על הצדיק.
קנז. תפילה שינצלו ישראל מן הגלות ומהס"מ.
קנח. תפילה לעורר אימא עילאה כדי שיחזרו ישראל בתשובה.
קנט. תפילה לגלות ייחודו על ידי ה' אורות.
קס. תפילה שיתגלה ייחודו על ידי חבור שני שפתיים.
קסא. תפילה לגאולתן של ישראל.
קסב. תפילה לצאת המגלות ומשליטת הסטרא אחרא.
קסג. תפילה לעורר הרצון העליון ולייחד שמו על ישראל.
קסד. תפילה שיגלה הקב"ה ימינו – חסדו.
קסה. תפילה שיגלה ייחודו ויחזיר כל הרע לטוב.
קסו. תפילה שיתגלה ייחודו בעולם ויחבר כל ישראל.
קסז. תפילה שיתגלה ייחודו ויסלק הסטרא אחרא ויושיע את ישראל.
קסח. תפילה שהקב"ה יקבץ נדחינו לארץ ישראל ולבית המקדש.
קסט. תפילה שיגלה ייחודו וקדושתו ומיד יתוקן העולם.
קע. תפילה שיתגלה ייחודו אז תבוא הגאולה ויעברו כל הקלקולים מן העולם.
קעא. תפילה להעלות השכינה לבעלה.
קעב. תפילה שיגלה ייחודו וימינו ונוכל להתקיים בגלות עד שיוציא אותנו.
קעג. תפילה שיתגלה ייחודו, ואל אחר (הסטרא אחרא) לא ישלוט וישראל יקבלו שפע טוב.
קעד. תפילה שיתגלה ייחודו על נשמותינו כך שהסטרא אחרא אינה אוחזת.
קעה. תפילה להחליף דין בחסד על ידי הקיווי.
קעו. תפילה שיבולע המוות (עשיו) לנצח.
קעז. תפילה לגלות אמונתו על ישראל על ידי הצדיק.
קעח. תפילה לקשר לישראל ייחוד, ברכה, קדושה.
קעט. תפילה שיתגבר אורו על חושך הגלות.
קפ. תפילה לעורר ג' אבות לגלות ייחודו בשכינה הקדושה ובירושלים.
קפא. תפילה שיגלה ייחודו ומיד יבנו חומות ירושלים.
קפב. תפילה להחזיר הכל לייחוד שלו ונגאל גאולה שלמה.
קפג. תפילה שייחודו יתקן הכיסא למעלה ומיד כל הבריות יתקשרו לבית המקדש.
קפד. תפילה שיתגלה ייחודו ומיד יתחברו השני משיחין.
קפה. תפילה להמשיך המאה ברכות כך שהסטרא אחרא לא יכולה לאחוז.
קפו. תפילה לגלות ייחודו על ישראל.
פזק. תפילה שישפיע ה' עצה על ישראל ומיד יהיו משכילים בסודות תורתו.
קפח. תפילה שיגלה אורו (סודות התורה) לישראל.
קפט. תפילה להמשיך לנו לב אחד להיטהר ולהבין סוד התורה.
קץ. תפילה שיגלה ייחודו בעולם על ידי תיקון ישראל.
קצא. תפילה להעביר בנות העלוקה מן העולם על ידי שירי דוד.
בקץ. תפילה שיאיר לנו באורו הגם שאנו בחושך.
קצג. תפילה שיגלה ייחודו במקום תיקוני מדרגות התפילה שלא יודעים לעשות.
צדק. תפילה לעורר רצונו שיעשה כל התיקונים שאין אנו יודעים לעשות.
הקץ. תפילה שיביט הקב"ה על ידי ארץ ישראל ומיד יבנה בית המקדש.
קצו. תפילה שיכלל שם אלוקים בהוי"ה ומיד יוצאות ברכות לישראל.
קצז. תפילה שבעבור שמו הגדול (כל"י) יוציאנו מאפלה לאורה.
צחק. תפילה על חשיבות לימוד הקבלה שמכוחה יבוא משיח ותתמלא הארץ דעה.
קצט. תפילה להעביר השקר מן העולם.
ר. תפילה שיתגלה ייחודו ויעלה השכינה.
רא. תפילה מתוך הענווה לחלץ מעינו ולהושיע מלך המשיח.
רב. תפילה לזקוף קומתם של ישראל.
ברא. תפילה שיגלה ייחודו ומיד ירדו האורות על ישראל.
דר. תפילה שיגלה ייחודו להקים את הצדיק.
הר. תפילה גדולה שתסתיים הגלות וייסורי ישראל והמשיח על ידי התשובה.
דבר. תפילה שיגלה יחודו ומיד מתבלבלות מחשבות הסטרא אחרא.
אור. תפילה שיתגלה יחודו ומיד ישראל יהיה לראש.
אר. תפילה שיגלה יחודו בסוד שם ע"ב.
רט. תפילה שהקב"ה יגלה האמת לכל הבריות ומיד יתגלה יחודו.
דור. תפילה שיתקבלו תפילותינו וכך תתגלה מלכותו.
רוח. תפילה שיחזור כל רע לטוב וכך יתברר יחודו. ברי. תפילה שיתגלה יחודו והוא יתקן הכל.
ריג. תפילה שיגלה יחודו ומיד יתגלה שלטונו.
ריד. תפילה שיגלה יחודו בסוד שם מ"ה.
רטו. תפילה שיתגלה יחודו ומיד נצא לאורה בקרוב.
ריו. תפילה שיגלה יחודו וענני שקר ימחו.
ריז. תפילה על דבקות עם ה'.
ריח. תפילה שיגלה קדושתו עלינו.
ריט. תפילה לגילוי יחודו בזכות השמות ה' א-ל אלוקים ואדנ"י.
רכ. תפילה שיאיר אור היחוד עלינו.
רכא. תפילה שיגלה יחודו עלינו בכוחו השלם.
רכב. תפילה שרק הוא יתברך ידון אותנו ומיד יחזיר הרע לטוב.
רכג. תפילה שיתגלה יחודו וייכנעו המקטרגים.
דרך. תפילה שיגלה יחודו שבו עתה עומדת קדושת ארץ ישראל.
רכה. תפילה שיגלה יחודו ויעביר עונותינו מיד.
רכו. תפילה שיגלה יחודו ויעלה עם ישראל מהגלות.
רכז. תפילה שיגלה יחודו ותתבטל הסטרא אחרא ויודע שאין אלוה אלא אחד.
רכח. תפילה שמכור שמו (הוי"ה) נסבול חבלי משיח.
רכט. תפילה שיעורר ליבנו לתשובה.
רל. תפילה שיתגלה יחודו ויתוקנו כל העולמות.
רלא. תפילה שיגלה יחודו ויהי תיקון שלם.
רלב. תפילה שיתגלו שליטת הפנים ויראה יחודו.
רגל. תפילה לתת הרמת ראש לצדיק, צלך המשיח.
רלד. תפילה שיתגלה יחודו ויצאו ישראל מן הגלות ויפלו הממשלות.
רלה. תפילה שיתגלה יחודו ויתעלה שמו וישראל עמו.
רלו. תפילה שיבולע המוות ( הסטרא אחרא) לנצח ולעשות נקמה בגויים.
רלז. תפילה שיטהר ליבנו שנוכל להסתכל בסודות התורה.
רחל. תפילה שיתגלה יחודו ויחזיר החיים לצדיק.
רלט. תפילה שלא תוכל הסטרא אחרא להביט בנו ומיד התיקונים יתגלו.
רמ. תפילה שיחיה רוחנו וליבנו להתקרב לפניו.
רמא. תפילה שישמרנו בגלותנו ויוציאנו מצרה לרווחה מכוח היחוד.
רמב. תפילה שיעביר כל עוון ישראל ויחזיר הרע לטוב.
רמג. תפילה שיחודו יכבוש הסטרא אחרא ולא תצא מתחומה.
רמד. תפילה שהקב"ה ישלח עברות אפו על ס"מ הרשע.
רמה. תפילה שה' יברכנו בשכינתו.
רמו. תפילה שיעננו מכוח יחודו בשעה שנסתמו האורות.
זמר. תפילה שיגלה שליטת יחודו וכך לא יזדקק להתעוררות התחתונים.
רחם. תפילה שהוא עושה הכל ואין מי ששולט חוץ ממנו.
מטר. תפילה שה' יקבל קריאתנו אליו במקום הסודות העליונים.
נר. תפילה שיסיר מלבינו העיצבון ונשמח בו.
רנא. תפילה שיתעורר יחודו עלינו ותתקבל תפילתנו.
רנב. תפילה שייתן לנו ה' סיוע שכינתו.
גרן. תפילה שיגלה יחודו ויחזיר כל רע לטוב.
רנד. תפילה שה' יוריד יחודו על שכינתיה ומיד יתעורר לגבינו.
רנה. תפילה לחזק מלך המשיח.
רנו. תפילה לעורר החסד העליון מכוח התקווה.
נזר. תפילה שיחודו יבקע החושך ויאיר לנו.
רנח. תפילה לחזקנו בייחודו מכוח קריאת שמע.
רנט. תפילה שיתמלא העולם בכבודו ואז הסטרא אחרא לא יכולה לשלוט.
רס. תפילה שיעביר השקר מן העולם ומיד יתקשרו כל העולמות אליו.
רסא. תפילה שיצילנו ה' מגלות הרביעית, "תהום".
רסב. תפילה שיתגלה יחודו וכל ממשלה אחרת נופלת.
רסג. תפילה שייתן לנו יראת הרוממות.
רסד. תפילה שיגלה יחודו מכוח ה"מי" (מי כעמך ישראל).
חסר. תפילה להרים הצדיק יסוד עולם ויתחבר בצדק.
רסו. תפילה לגלות יחודו לאלו שנמצאים בתוך התיבה.
רסז. תפילה שינהיג הקב"ה העולם מצד אריך אנפין- חסד.
רסח. תפילה שייחד שם הוי"ה עלינו ומיד נצא מהחושך לאורה.
רסט. תפילה שיגלה יחודו וישכון כל הנשמות במקומם.
ער. תפילה שיעיר עלינו יחודו מכוח השכינה שתעמוד לנו.
רעא. תפילה שתדבק השכינה ברצון העליון.
עבר. תפילה שייחוד יפעל גם בעת הסיתום.
רגע. התפילה המתקבלת על ידי השכינה.
עדר. תפילה לתיקון השכינה.
ערה. תפילה שבח לה' על ידי השכינה.
וער. תפילה שיתגלה היחוד על ידי השכינה.
רעז. תפילה לגילוי יחודו שיעביר הסטרא אחרא.
רעח. תפילה שתתקבל תפילתנו על ידי אמונתנו ותקוותנו.
רעט. תפילה על גילוי יחודו ומיד נצא מן הגלות.
רפ. תפילה על המקוים שמקבלים "חלק" טוב.
פאר. תפילה על גודל הקיווי.
רפב. תפילה שיגלה יחודו ויחסה לנו מהקטרוגים.
רפג. תפילה שיתגלה יחודו ותתחזק אמונתנו.
רפד. תפילה שיתגלה יחודו ונתדבק לפניו.
רפה. תפילה שלא יאריך קצינו.
רפו. תפילה שיגלה יחודו על המתכנסים בתיבה.
רפז. תפילה שיתגלה ה"ה חסדים.
רפח. תפילה שיתגלה יחודו שיעביר הערב רב.
רפט. תפילה שיתגלה יחודו ויתקן פגם הערב רב.
רץ. תפילה שהקב"ה יגרש רומי וישמעאל ממקום קדשנו על ידי שני משיחין.
רצא. תפילה שיגלה יחודו עלינו בעבור ה ג' אבות והתורה.
רצב. תפילה שהקב"ה ייתן כח למשיחו שיחזיר העטרה מגלות.
רצג. תפילה להחזיר מטה משה על ידי היחוד.
רצד. תפילה שיגלה יחודו המחזיר אותנו מרש לראש.
רצה. תפילה שיתגלה משיח בן דוד בסוד נשר.
רצו. תפילה שיתגלה יחודו מכוח שמירת שבת בגלות.
רצז. תפילה שיתגלה יחודו בעבור שאנו רשומים בצדיק.
רחצ. תפילה שיתגלה יחודו ומיד מסתלקים האויבים מארץ ישראל.
רצט. תפילה שיתקשרו אותיות יהו"ה ותתגלה אחדותו.
ש. תפילה שיתגלה יחודו על ידי בני ישראל היושבים בארצם.
שא. תפילה שיתגלה יחודו ויתרוממו ישראל והמשיח.
שב. תפילה שהקב"ה יחייה המשיח.
שג. תפילה שיתמתקו הדינים על ידי הדיקנא.
שד. תפילה שייתן שליטה רק לשכינה ולמשיח.
שה. תפילה שישפוך חמתו על הגויים ויתגלה אורו על ישראל.
שו. תפילה שיתגלה יחודו וישלוט על ישראל ויתוקנו אומות העולם.
שז. תפילה שיחזיר אותנו לארץ ישראל ומכוח הקורבנות עשיו וישמעאל יהיו משועבדים לישראל.
שח. תפילה שיתחברו הלוחות והעולמות.
שט. תפילה שיתחדשו הכנפיים של ישראל.
שי. תפילה שהקב"ה ייתן כוח לצדיק כדי שעשיו וישמעאל וערב רב יהיו נידחים.
שיא. תפילה לעליה לארץ ישראל.
שיב. תפילה שיתגלה יחודו ומיד יתעורר הצדיק לגאול אותנו.
שיג. תפילה שיתבטלו כל עוונותינו על ידי היחוד.
שדי. תפילה שיגלה יחודו ומיד ימחה פשעינו.
שטו. תפילה שיתגלה יחודו ומיד מתחברים ומתאחדים כל ישראל.
שיו. תפילה שיתגלה יחודו והרע חוזר לטוב.
שיז. תפילה שהקב"ה יחזיר אותיות י"ה ויאבדו הגויים ותתגלה מלכותו.
שיח. תפילה שיגלה יחודו וישקיע שפחה רעה וערב רב.
שיט. תפילה להקים הצדיק ולעטרו בברכות.
שך. תפילה על הצרה שתהפך לצדקה.
שכא. תפילה על ידי גילוי יחודו זעירא (השכינה) חוזרת לה' רבתא.
שכב. תפילה לגלות יחודו על שראל שבהם נברא העולם.
שכג. תפילה לגלות יחודו ומיד ידחו גסי הרוח מישראל.
שכד. תפילה לגלות יחודו סוד אמת ומיד המקטרגים נדחים לפניו.
שכה. תפילה שיחדש האורות שהחשכנו בעוונותינו.
שכו. תפילה לגלות יחודו ומיד הקב"ה מושיע כנסת ישראל.
שכז. תפילה לגלות יחודו ומיד נגאלין שני המשיחין.
שכח. תפילה לחזק המשיח בהופעת י"ה (היחוד) עליו.
שכט. תפילה שהקב"ה יאיר את ישראל שהם סוד הנר.
של. על ידי גילוי יחודו הקב"ה מאיר לנו.
שלא. תפילה שיתייחדו השמות והעולמות בישראל.
שלב. תפילה שיתפזרו סטרין רעין.
שלג. תפילה שיתתקנו ז' הרועין ואחריהם כל ישראל.
שלד. תפילה שיתוקן הצדיק שאבד וכל ישראל.
שלה. תפילה שינהל ה' אותנו ברחמים.
שלו. תפילה שיטהר עם ישראל על ידי רוחו של משיח.
שאול. תפילה שתתעלה השכינה ויטהרו ישראל.
שלח. תפילה שהקב"ה יוציא אותנו מן הגלות.
שלט. יחודו הוא למעלה מכל התפילות ומכל הברכות.
שמ. תפילה שה' יגאל אותנו מן הגלות.
שמא. תפילה שייתן לנו הקב"ה בני חיי ומזוני על ידי שם יה"ו.
שמב. תפילה לזכור זכות לשכינה.
גשם. תפילה שיתגלה יחודו על ישראל ויהיו דבקים לה' וקיימים לעולם.
שמד. תפילה שעל ידי הקיווי הצדיקים יצליחו להעלות השכינה.
משה. תפילה שעל ידי פעולת הג"ר תינתן מנוחה לישראל.
שמו. תפילה שיתגלה ה"מי" ויתחברו אח בד' ונעשה אחד.
שמז. תפילה שיתרבה הדעת על ידי גילוי יחודו.
שמח. תפילה שיתגלה יחודו ויכפה אומות העולם להשתעבד לה'.
שמט. תפילה לתיקון השכינה.
שן. תפילה להשלים השכינה ומיד תתחבר עם בעלה.
שנא. תפילה לעורר ז' כורתי הברית וישתעבד לב ישראל לעבודה.
שנב. תפילה לגלות היחוד וכל רע חוזר לטובה.
שנג. תפילה לגילוי היחוד ומיד יבנה בית המקדש.
דשן. תפילה שיחיק הקב"ה עם ישראל בייחודו.
שנה. כוחה של "אמן".
שנו. בכוח ברוך הוא ברוך שמו מתגלה יחודו.
שנז. תפילה לגלות יחודו ומיד נשפלת הסטרא אחרא.
חשן. תפילה לחזק ישראל בגלות על ידי היחוד המתגלה.
שנט. תפילה להחזיר ההדר למשיח.
שס. תפילה שהייחוד יתקן את כל המדרגות.
שסא. תפילה לתיקון השכינה.
שסב. תפילה שיתגלה יחודו וכל רע חוזר לטובה.
שסג. תפילה שתתגלה אימא על הצדיק ואז הוא מתעלה.
שסד. תפילה של האבות על המשיח ועל השכינה.
שסה. תפילה שיתקשרו כל העולמות בסוד הי' של היחוד.
שסו. תפילה שהפה תפתח ו ה' אורות יצאו משם ויוודע יחודו.
שסז. תפילה לחזק הו', בחינת צדיק העומד נגד הסטרא אחרא.
שסח. תפילה שהקב"ה ינהג העולם במלכות לקראת היחוד.
שסט. תפילה לעורר יחודו שהתגלה במתן תורה.
שע. תפילה לגלות יחודו שממלא כל העולמות.
שעא. תפילה לתקן מן אחד של ערב רב (בינוניים) ומן השני יעבור מן הארץ.
שעב. תפילה לגילוי היחוד ומיד תסתלק הסטרא אחרא.
שעג. תפילה שישראל יש להם זכות אבות יצולו מן הדין.
שעד. תפילה שיתגלה אור התיקון של שני הבתים.
שעח. תפילה שתתגלה החכמה ומיד נושב רוח החוטם.
שעו. תפילה שישפיעו אורות היחוד ומיד אין לסטרא אחרא זמן לקטרג.
שעז. תפילה להחזיר שמן המשחה על המשיח.
חשמל. תפילה לתקון השכינה.
שעט. תפילה שיתגלה יחודו ומיד יפתחו השערים על ידי מלך המשיח.
שפ. תפילה לגלות יחודו ויעביר החושך המפריד בין קב"ה ושכינתה.
שפא. תפילה להוציא אותנו מן הגלות במידת החסד.
שפב. תפילה לעורר רחמים על השכינה ומכוח זה יחזרו ישראל בתשובה.
שפג. תפילה לחזק הצדיק וממילא תתחזק השכינה.
שפד. תפילה שאריך ישלים תיקון השכינה שהתחיל עם ה ג' אבות.
שפה. תפילה שיאיר עינינו באור היחוד.
שפו. תפילה לקרב אותנו לייחודו על ידי השכינה.
י"ג תפילות לגלות יחודועל ידי י"ג מידות הרחמים:
שפז. במידת "אל" מודיע ה' יחודו.
שפח. במידת "רחום" כובש הקב"ה מידת הדין.
שפט. במידת "חנון" יחזור כל רע לטובה.
שץ. במידת "ארך" מעלה ה' רפואה לכל מחלה ולמשיח.
שצג. במידת "ואמת" מתגלה יחודו שאין בו שום שינוי.
שצד. במידת "נוצר חסד" ה' ינצור חסדו למי שנוצר השכינה.
שצה. במידת "לאלפים" יכבוש ה' עוונות ישראל.
שצו. במידת "נשא עוון", יחודו נושא עוונות וקטרוגים.
שצז. במידת "הפשע" מעביר כל החטא שנעשה בכוונה.
שצח. במידת ו"חטאה" יברר לנו ה' הלכה ברורה.
שצט. במידת ו"נקה" יתנקה כל רע מן העולם.
ת. תפילה שיתגלה אור יחודו דרך השכינה.
תא. תפילה שיגלה לנו יחודו וינהלנו בחסד.
תב. תפילה שייתן לנו חיים מצד יחודו שמתגלה בתורה.
תג. תפילה שישכין שמו עלינו.
דת. תפילה להדביק המקוים לשכינה.
תה. תפילה לשמח בני ישראל בשמחת בית המקדש.
תו. תפילה שה' ייתן כוח לצדיק להאיר אורו בכל העולמות.
תז. תפילה שיבנה בית המקדש בנין עולם מכוח היחוד.
תח. תפילה שיתגלה הצדיק לכל אלו הנמצאים בתיבה.
תט. תפילה שישעה ה' אותנו מכוח ש"ע נהורין.
תי. תפילה שיגלה ה' אמתתו.
תיא. תפילה שיגלה ה' הקץ האחרון ופתאום יבוא אל היכלו.
בית. תפילה שישפיל הגאים וירים את ישראל.
תיג. תפילה לקיים ישראל בגלות מכוח היחוד.
תיד. תפילה שיעשה מקדשו בתוכנו.
תטו. תפילה שיגלה יחודו ויסתלקו כל המכשלות.
תיו. תפילה שיתגלה יחודו עלינו ומיד הסטרא אחרא תתפרש ממנו.
תיז. תפילה שמחה כעב פשעינו כדי שנוכל לקבל אורותיו.
תחי. תפילה על בנין ירושלים.
תיט. תפילה שיגלה עלינו יחודו כך נהיה נופו של האילן.
תכ. תפילה שיתגלה רוח הקודש על כל בני ישראל.
תכא. תפילה שיתגלה כבוד ה' וכבוד ישראל.
תכב. תפילה לחדש רוחנו.
תכג. תפילה שיתחברו משפט צדקה והשני משיחין.
תכד. תפילה שיחודו ישלוט בעולם ורומי תשתתק.
כהת. תפילה שיגלה לנו אורו ונחיה באמתתו.
תכן. תפילה שיסיר מעלינו החרפה מכוח סודות תורתו.
תכז. תפילה שיוודע יחודו לעיני כל.
תכח. תפילה שיגלה יחודו ומיד גאולה תהיה לשכינה ולישראל.
תכט. תפילה שיסתיר אותנו בצל יחודו (כנפיו).
תל. תפילה שתשוב יד ימינו ומיד מקדש ה' כוננו ידיך.
תלא. תפילה שיאיר לנו מאור החיים הנמשך מן החסד.
תלב. תפילה שיבנה בית המקדש השלישי מצד הי' של הכתר.
תלג. תפילה שיתוקן לב אחד לכל ישראל על ידי האלפסי.
תלד. תפילה להוציא הב' משיחין מדלות לרווחה.
תלה. תפילה שיתקיים בנו וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך.
תלו. תפילה שיפתח לנו פתח של אור בזמן הגלות.
תלז. תפילה להסיר מעלינו הערב רב- גסי הרוח.
תלח. תפילה להמשיך על ישראל הברכה.
תלט. תפילה להמשיך על ישראל הט"ל.
תמ. תפילה להחזיר אב (יעקב) על בניו.
אמת. תפילה לתקן ולחבר ג' אדם של בי"ע.
תמב. תפילה שישלוט יחודו על בריותיו ונשמח כולנו.
תמג. תפילה שה' יתקן בני ישראל בבחינת החיות.
תמד. תפילה שיגלה ה' יחודו מכוח הרינה שמעלים ישראל והחיות.
תמה. תפילה שלא תתקרב הסטרא אחרא לנו.
תמו. תפילה לגאול אותנו גאולת עולם.
תמז. תפילה להקים סוכת דוד הנופלת.
תמח. תפילה להשלים אותנו בדרגת "אדם".
תמט. תפילה שה' יגאל אותנו על ידי השכינה.
תן. תפילה שה' יקבל תשובה של קבוצה אחת במקום כל ישראל.
תנא. תפילה שיוציאנו מצרה לרווחה על ידי ההסתכלות השלמה.
תנב. תפילה לחבר צדיק וצדק ואז נמשכים נשמות חדשות.
תנג. תפילה שיתקן ליבנו בייחודו.
תנד. תפילה לקבלת החכמה.
תנחה. תפילה לעטרנו באור שכינתו.
תנו. תפילה שיתגלה יחודו וישים תורתו בליבנו.
תנז. תפילה שייתן לנו ברווחה לחם העליון.
חתן. תפילה שיכלול אותנו בחיבור אחד.
תנט. תפילה שלא יאריך ה' גלותנו ויגאלנו בבחינת "אחישנה".
תס. תפילה שימשיך ה' אורו של משיח לשכינה.
תסא. תפילה שיגלה ה' לעיני כל כח של השכינה.
תסב. תפילה שיעורר הקב"ה יחודו על הצדיק.
תסג. תפילה להקים ולחזק את הצדיק.
תסד. תפילה שה' יציל אותנו מאומות העולם מכוח הצדיק.
תסה. תפילה לתת כוח לצדיק ולגאול מכוח אימא עילאה.
תסו. תפילה על בנין ירושלים מכוח הצדיק.
תסז. תפילה שירפא מזבח ההרוס על ידי גאולתן של ישראל והשכינה.
תסח. תפילה על משיח בן יוסף שלא ימות.
תסט. תפילה שה' יברך את עמו ישראל על ידי השכינה והצדיק.
עת. תפילה שתושלם בנין השכינה כדי שז"א יתחבר אליה ומיד יבנה בית המקדש.
תעא. תפילה שיעלנו בשמחה לארצנו ויבנה בית המקדש מכוח הא"א.
תעב. תפילה שייתן בפינוי שיר חדש.
תגע. תפילה לפדות ישראל מן כל הייסורים של הגלות.
דעת. תפילה שיגלה גאותו על ישראל ומיד יקרעו כל סיטרין בישין.
עתה. תפילה שתימשך חכמה לישראל.
ועת. תפילה על חיבור ב' משיחין.
תעז. תפילה להקים השכינה- סוכת דוד הנופלת.
תעח. תפילה לחבר את הבריאה (ב') והתורה (א')
תעט. תפילה לחבר את הצדיק על ידי השלמת שמותיו.
תפ. תפילה להשרות שמו על ישראל מכוח הצדיק.
תפא. תפילה לחבר עם ישראל ולהשרות עליו רוח הקודש.
תפב. תפילה להשלים השכינה על ידי הצדיק ובה תבנה ירושלים בנין שלם.
תפג. תפילה שה' יגאלנו על ידי שהוא מסיר מתוכנו הערב רב.
פדת. תפילה על בנין ירושלים.
תפה. תפילה לזכות ליראת הרוממות.
תפו. תפילה לתת כוח למשיחו.
תפז. תפילה לעורר יחודו על השכינה.
פתח. תפילה להרוס כל בנייני הסטרא אחרא על ידי ה"אבן" וממנה יבנה בית המקש.
תפט. תפילה להציל ולהשלים מלך המשיח.
תץ. תפילה להאיר על כל העולמות מכוח המאה ברכות.
תצא. תפילה שיגלה ממשלתו על כל הארץ.
צבת. תפילה שתהיה מנוחה לעולם.
תצג. תפילה להרים ראש של ישראל משפלותו.
תצד. תפילה שיגלה חותמו (אמת) ומיד תהיה גאולה על ידי שני המשיחין.
תצה. תפילה שיסמוך ה' את נפילתנו על ידי סילוק הערב רב.
תצו. תפילה שיתגלה דבר ה' שהיא השכינה.
תצז. תפילה לשבור כל בנייני הסטרא אחרא על ידי ה"אבן" ומיד תתעלה השכינה.
תצח. תפילה שיתגלה יחודו בעולם על ידי משה (א) ומשיח (ל).
תצט. תפילה לגלות ייחודם של ישראל.
שר. תפילה לזקוף ראש ישראל.
ראש. תפילה שיעורר עלינו יחודו ויגאלנו על ידי האמונה- שכינה.
שרב. תפילה לגלות הנהגת היחוד על ישראל.
שגר. תפילה לגלות יחודו על ישראל מצד החסד.
שרד. תפילה להתיז ראש אומות העולם ויהיה מלך אחד על כולם.
שרה. תפילה שה' יגאל את ישראל מכוח התפארת- התורה.
שור. תפילה שיתגלה יחודו מצד הנצח ויבדיל בין עשיו למשיח בן יוסף.
שרז. תפילה לתקן מידת ההוד על ידי משיח בן יוסף.
שרח. תפילה לעורר יסוד צדיק ולתקנו על ידי רזי התורה.
שטר. תפילה לגלות השכינה ולעשותה עטרה על כל ישראל.
שרי. תפילה לגלות על ישראל יחודו ומיד תהיה תשועה.
אשרי. תפילה שלא לעקב עוד הגאולה.
ישבר. תפילה לתת תקומה לעם ישראל על ידי ב' המשיחין.
יגרש. תפילה שתתגלה אחדות עם ישראל ומיד גאולה תהיה להם.
שריד. תפילה שלא ישב פני משיחו ויקבל כל תפילותינו.
ואתחנן. תפילה ארוכה על הגאולה ושלא ימות משיח בן יוסף, ולהעלות השכינה בדרך ישרה.

תגיות: תפילות לרמח"ל , תפילה , לימוד קבלה
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים