ספריית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
משכני עליון

סוד בית המקדש השלישי
הספר הזה מגלה לנו את סודו העצום של בית המקדש. המבנה של בית המקדש מקביל לארבע עולמות- אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הכלים של הבית מקבילים למאורעות העליונים

זכה רבנו הרמח"ל להיות המנהיג של האומה הקדושה- בכל גווניה ורבדיה הספר הזה מגלה לנו את סודו העצום של בית המקדש. המבנה של בית המקדש מקביל לארבע עולמות- אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הכלים של הבית מקבילים למאורעות העליונים:שימושם על ידי הכהנים מפעילים הספירות והעולמות בכיוון התיקון השלם. על ידי בית המקדש האדון ב"ה, מלך העולם משתף את עם ישראל בהנהגת העולם כדי להביא את כל הנבראים לגילוי ייחודו. המרכבה העליונה- תכנית ההנהגה של כל ההסטוריה ובית המקדש עניין אחד הוא: מחשבת המאציל לתקן עולמו ולהשלימו למעמד הנורא- גילוי ייחודו.

מחיר: 42 ₪
שלח לחבר
הוסף לסל
פורמט הספר
גודל: 13.5X 21 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכה רכה
פנים הספר: 107 עמודים
תוכן הספר
מבוא
הקדמה
אבן השתיה קודש הקודשים ושאר הבית
ארץ ישראל
חוץ לארץ
בנין הבית ע"י חיבור המאורות
חלק א'
המקומות במקדש נגד כללות הנמצאים
טעם שינוי מדות בית העתיד- ב' שורשים לבריאה כתר וחכמה
בית הראשון בסוד החכמה
בית העתיד בסוד הכתר
בית שלישי נבנה למעלה בעת חרבן בית הראשון
הבדלי דרגת השראת השכינה בבית ראשון ושני
דרגת השראת השכינה בבית העתיד
מדידת הבית בקנה המידה ופתיל פשתים
קודש הקודשים
כותל המזרחי של קודש הקודשים
שער קודש הקודשים
היכל
רמז בברכת הכוהנים למידות ההיכל וקודש הקודשים
עניין החומות והשערים
שער ההיכל ושני פשפשין לצדיו
אולם ההיכל
בית החליפות עובי חומת ההיכל והאולם
שער האולם
ב' העמודים
פרוכת שער קודש הקודשים
ארון העדות
מנורה שולחן ומזבח הפנימי
ציפוי החומות בעץ ובזהב
כרובים ודקלים על הקירות
חלונות האטומים
אתיק אל אתיק
דלתות ההיכל
גובה הפתחים
גובה בית ראשון ושני ושלישי, עניין העלייה שהיה בבית ראשון
תקרה ובית
מידות הבית ק' צ' וע'
עזרת נשים ועזרת ישראל

שלשה שערי עזרת ישראל
שלשה אולמי עזרת ישראל
שלשה תאים לב' צדי השער
גגות התאים

חלק ב'
סדר העבודה
פעולת הקרבן והקטורת
סוגי החי לקרבן
סדר הקרבן
כהן לוי וישראל משתתפים הקרבן
ג' חלקי הבהמה הנכללים בקרבן
סדר ההקרבה
שחיטה וזריקה
בית החליפות
פעולת הקרבן למלאכים ולנשמות
שחיטת קדשי הקדשים בצפון
בית המטבחיים
לשכת המדיחים
אונקליות של ברזל להפשטת הקרבן
לשכת השיר
לשכת המלבוש
סדר ההשפעה
התכללות תחתון בעליון והחזרתם למטה
סדר התחלקות השפע
ל"ג תאים סביב הבית
המונח
המסיבה
תא הצפונית מזרחית פתוח להיכל ולפשפש
המזבח
גובה המזבח
מדות האורך ורוחב של המזבח
מקום המערכה
מקום הילוך רגלי הכוהנים
מקום הקרנות
מקום הסובב
מקום היסוד
מקום עמידת המזבח והכבש
מעלה והדוכן עליה מבדיל בין עזרת ישראל לעזרת כהנים
עזרת נשים
עזרת הנשים סובבת אחורי בית הכפורת
מקום אולם עזרת נשים
גזוזטרא המקיף את החצר
הלשכה אשר נגד הגזרה
מקום בישול קדשי הקדשים
לשכת חצר החיצונה מסופם של תאים
מקום בישול קדשים קלים
אולמות בעובי חומת החצר
הר הבית
יתרון מדות הר הבית העתיד
שערי הר הבית
ירושלים לדרומו של הר הבית
ד' רוחות הר הבית
שלושה סדרים בנתינת השפע
סדר ראשון הר הבית, קיום הנבראים
סדר שני סורג, התחדשות הנבראים
סדר שלישי חיל, תיקון הנבראים
מעלות עולות מחיל לעזרה
מעלות עולות מעזרת נשים לעזרת ישראל
מעלות עולות בין האולם למזבח
שער הפונה קדים סגור
דרך יציאה מהמקדש לעולי רגל
מים יוצאים מבית קודש הקודשים

ה' פרקי משנה עם פירוש כתר מרדכי
ציור בית המקדש השלישי
הגהות וביאורים לפרק א' ו ב'
מהותו האמיתית של בית המקדש


תגיות: משכני עליון , מקדש , זוהר , בית
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים