ספריית היודאיקה ספרית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
אוצר המשכן

'אוצר המשכן' הינו אוצר של ידע בנושא מבנה המשכן, כליו ומהותו. החידוש בספר הינו הן בביאור התמציתי המקיף והמסודר והן בתמונות והתרשימים הנלווים המבוססים כולם על מודל תלת מימדי משוכלל.

"ודע כי הסיפור בעניין המשכן וכליו, והחקירה בתכונת צורותיו ומובאיו ושיעור אורכן ורוחבן וקומתן, אעפ"י שאין בית המקדש קיים מצווה גדולה היא, עד שמים יגיע שכרה... שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטן ונגליהן, על אחת כמה וכמה אם נזכה תוכם להשכיל אחד מרמזיהם" ( רבנו בחיי, סוף פרשת ויקהל)
'אוצר המשכן' הינו אוצר של ידע בנושא מבנה המשכן, כליו ומהותו. החידוש בספר הינו הן בבאור התמציתי המקיף והמסודר והן בתמונות והתרשימים הנלווים המבוססים כולם על מודל תלת מימדי משוכלל.
פרק מיוחד בספר עוסק במחשבת המשכן ובהבנת המימד הפנימי שלו. כמו כן מופיע בספר באור מקיף ומאוייר ל 'בריתא דמלאכת המשכן', המקור התנאי העיקרי להבנת מבנה המשכן והכלים.
כל זאת- בשפה בהירה השווה לכל נפש, כך שהספר יכול להוות מקור מידע הן ללומד המעמיק והן לתלמיד המצוי.

מחיר: 159 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל:
שפה: עברית
כריכה:
פנים הספר:
צילומים מתוך הספר
תוכן הספר
מבוא
הקדמה
מבנה המשכן
מבנה חצר המשכן
מבני קלעי החצר
מבנה עמודי החצר
מבנה אוהל מועד וקרשיו
עמודי הפרוכת ואוהל מועד
קרשי המשכן
מבנה הקרשים
ידות הקרשים
האדנים
הסינין
הטבעות וחיבורן
הבריחים
יריעות
שלושת היריעות
יריעת המשכן
יריעת העיזים
יריעות תחשים ואילים מאדמים
פרוכות
שלושת הפרוכות
פרוכת קדש הקדשים
מסך פתח אוהל מועד
מסך שער החצר
מזבח העולה
מיקומו, מידותיו וחלקיו
דפנות המזבח וגגו
יסוד המזבח
המכבר
הכרכוב
מקום המערכה
אופן נשיאת המזבח
קרנות
הכבש
כלי המזבח
כלי המשכן
מיקום הכלים באוהל מועד
ארון הברית
שולחן לחם הפנים
המנורה
מזבח הזהב
כיור הנחושת
נשיאת המשכן וכליו
נשיאת המשכן
מבנה העגלה
משא המשכן וכליו במדבר
סדר פירוק המשכן ומסע המחנות במדבר
סדר בניית קרשי המשכן
כיסויי הכלים
הקמת המשכן
סיכום מבנה המשכן והכלים
מחשבת המשכן
לקט מדרשים מבוארים
בוני המשכן- שבטי יהודה ודן
הנשים בראי המשכן
רמזי מבנה המשכן
המשכן בראי החסידותבריתא דמלאכת המשכן
הקדמה
פתיחה
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידתגיות: אוצר המשכן , אוצר , משכן
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים